Forening med fokus på fællesskab og sammenhold

Store smil, glade stemmer og en hyggeligstemning var det første som mødte Handicaptalsmanden Christina Johnsen og hendes projektmedarbejder Anna Ida, da de besøgte handicapforeningen Orpigaq i Ilulissat. Her fik handicaptalsmanden mulighed for at præsentere sig selv for foreningens medlemmer, og fortælle om Tilioqs arbejde og planer for fremtiden.

”Et stærkt samarbejde mellem vores organisation og foreningerne langs kysten, er noget jeg prioriterer meget højt,” udtalte Christina, ” Orpigaq gør en stor forskel for deres medlemmer og andre personer med handicap på daglig basis. Derudover ved de en masse om de lokale udfordringer. At vi i Tilioq får indsigt i denne viden er enormt vigtigt for vores fremtidige arbejde”

Og det var også de lokale udfordringer, der optog meget af mødet med Orpigaq. Her fortalte medlemmerne blandt andet, at efter man havde nedlagt busruten i byen, så var det svært for mange medlemmer at komme rundt. Nogle gange måtte de tage en taxa for at hente deres medicin eller handle ind og det er en ekstra udgift, som kan presse økonomien. Christina bemærkede til dette, at handicapkonventionens artikel 20 pålægger Grønland at sikre at personer med handicap har mulighed for at komme rundt til en rimelig pris. Personer med handicap har altså ret til at kunne komme rundt, uden at det overbebyrder dem økonomisk. Derudover gjorde hun opmærksom på, at man, gennem kommunen har mulighed for at søge en bevilling til delvist at få dækket ens taxakørsel, hvis der ikke er andre transportmidler i lokalområdet. Det står i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 12 stk. 6.

Orpigaq fortalte også om deres forening og de aktiviteter de laver. Christina var meget imponeret over foreningens drivkraft. ”De er en stor og aktiv forening som uden hjælp udefra har fået bygget deres helt eget foreningshus, arrangerer ferie for deres medlemmer og hjælper og rådgiver dem på bedst mulig måde. Det engagement og fællesskab kan vi alle lære meget af” mener Christina. ”Jeg bliver så opløftet af at komme ud langs kysten og møde de foreninger som gør en forskel helt lokalt. Det håber jeg at kunne gøre i endnu højere grad i de kommende år”

Handicaptalsmanden sendte efter mødet med Orpigaq et brev til Avannaata Kommunia og oplyste dem omkring udfordringerne med at komme rundt i byen. Kommunen har ikke svaret på denne henvendelse.

Stor tak til kasserer Ane Geisler og formand Thorkild Jeremiassen for at arrangerer mødet og ikke mindst til alle medlemmerne fra foreningen for at mødes med os, dele deres udfordringer og for en hyggelig eftermiddag i Ilulissat.

Handicaptalsmandsinstitutionen var i Ilulissat til seminar om den kommende handicaplovgivning som skal behandles på forårssamlingen.