Forhåbninger til valget

Vi har med stor interesse fra handicaptalsmandsinstitutionen fulgt med i valgkampen til Inatsisartut. Og vi er meget glade for den fokus, som handicapområdet har fået.
Vi er især glade for at mange politikere har påpeget, at et handicap ikke behøver afholde et menneske at have et arbejde. Mange personer med handicap er glade for, at kunne varetage et dagligt arbejde, som betyder at de føler sig værdsat, de kommer ud blandt mennesker, at de kan tjene deres egne penge, og føler at de gør en forskel.
Der var flere politikkere der påpegede, at vi alle skal være mere rummelige og ikke udelukke en person på grund af hans handicap, men sørge for at tilpasse samfundet for personer med handicap, så vi alle kan være med til at løfte i flok.
Som du også kan læse i denne nyhedsmail, så er det meget vigtigt at forstå handicapbegrebet i handicapkonventionen på en korrekt måde. Nemlig at samfundets indretning skaber barriere for en person i stedet for, at man som person er defineret af det handicap man lever med. Og vi må sige at mange af politikkerne havde dette begreb på plads. Det er vi i Tilioq meget glade for.

Daglige henvendelser
Tilioq modtager daglige henvendelser. Henvendelserne er både via personlige fremmøder, pr. e-mail, via vores facebook-side og telefoniske. Henvendelserne kommer både fra personer med handicap, fra pårørende, fra politikere, studerende og fra fagpersoner. Vi kan konstatere, at vi rigtigt mange borgerne, som fortsat har behov for råd og vejledning. Vi bemærker også, at der er også mange borgere der føler sig frustrerede.
Vi kan fra Tilioq erfare, at rigtig mange personer med handicap ikke får den rette og nødvendige hjælp. Enten fordi de ikke modtager den nødvendige og korrekte rådgivning eller vejledning, men også fordi der til tider er nogle lange arbejdsgange hos både kommuner og sundhedsvæsenet.
Derfor har vi store forhåbninger til, at politikerne også bidrager med positive tiltag inden for handicapområdet i den kommende tid. Vi vil fra Tilioq følge med fra sidelinjen og vi vil naturligvis bidrage med viden, erfaringer og synspunkter til samfundsdebatten, som vedrører personer med handicappes vilkår i vort land.