Tilioqs evaluering af pilotprojekt om tegnsprogstolkning

En online tegnsprogstolk og en lokal tolk ved en arrangement i Nuuk. Den lokale tolk tager over, når der sker et udfald i forbindelsen til online tolken. Tilioq afholdte to større arrangementer i Nuuk i november 2020, hvor der blev afholdt tegnsprogstolkning. Læs om evalueringen af pilotprojek

Læs mere »

LOVGIVNING PÅ HANDICAPOMRÅDET

Klik ind på siden med love og bekendtgørelser på handicapområdet, blandt andet lov om støtte til personer med handicap og bekendtgørelse om botilbud til personer med handicap.

Alle kan bidrage

Her kan du finde alt materiale vedrørende Tilioq og Qeqqata Kommmunias pilotprojekt om arbejdsmarkedet

MARTHA

Martha er en syntetisk grønlandsk stemme, som kan forvandle tekst til tale. Den er ikke et oplæsningsprogram, men sammen med talefunktioner i andre programmer kan den bruges til at oplæse tekst.

TILIOQS YOUTUBE KANAL

Her kan du se alle video produktioner Tilioq har fået lavet. Video om rettigehder for personer med handicap, oplysningskampagner om et rummeligt arbejdsmarked og klips fra events.

Vidste du at

Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre: Mulighed for uddannelse og arbejde. For at have et sundt og raskt liv. For at være med i samfundet – i foreninger, i kulturtilbud.

Hvis du fx har fået afslag på et hjælpemiddel, en støtteperson eller noget helt 3. hos kommunen eller en anden myndighed har du disse rettigheder:

  • Du har krav på en begrundet afgørelse og at myndigheden skal forklare dig på hvilken baggrund de har truffet afgørelsen.
  • Du har krav på en skriftlig afgørelse.
  • Myndigheden har pligt til at vejlede dig om klage og ankemuligheder.
  • Du kan anke din sag hos det sociale ankenævn

Der er noget der hedder det sociale ankenævn? Her kan du klage over kommunens afgørelser på det sociale område. Du kan også klage over afgørelser vedr. pension, der er truffet af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Læs mere om hvordan du kan klage på deres hjemmeside.

Det er muligt at tage folkeskolens evaluerende prøve på særlige vilkår.
I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen § 24:
”Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre med hensyn til at kunne gennemføre prøven.”
Du kan finde loven her.

At du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker at se din sag i kommunen. Det kan du gøre hvis de fx ikke reagerer på din henvendelse, eller du er i tvivl om hvor og hvor langt din sag er og ikke du ikke kan få svar på det, fra kommunen.

Afspil video

Støt Tilioq's arbejde

Du kan støtte Tilioqs arbejde for at styrke personer med handicaps rettigheder og vilkår i Grønland, ved at trykke på knappen ’støt Tilioq’. Vi er taknemlig for hver en donation.

Tilføj din overskrift her