Gåtur for tilgængelighed

I Sisimiut blev handicapugen markeret med en gåtur for tilgængelighed, der satte fokus på de udfordringer med tilgængeligheden, som personer med handicap møder hver eneste dag . Onsdag den 11. oktober 2018 arrangerede Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq en gåtur for tilgængelighed i samarbejde med Sisimiuts handicapforeninger, Puigornanga, Ingerlariaqqiffik og ISI.

– I de seneste år er tilgængelighed blevet bedre i nogle steder i vort land, men det er langtfra nok. Personer med handicap har ret til, at kunne tilgå alle offentlige steder, men de har ligeså meget ret til at komme ind i alle andre steder. Derfor har vi arrangeret en gåtur at sætte fokus på tilgængelighed her i byen.  Vi er alle bare mennesker, om end vi sidder i kørestol, er tynde, tykke, lyse, mørke eller har en psykisk lidelse, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Under gåturen gik forsamlingen forbi flere butikker og kontorer for at snakke om hvilke tilgængelighedsudfordringer de møder i deres hverdag.

Mange flere butikker, kontorer og institutioner kunne besøges ved denne gåtur, men for at tage hensyn til gangbesværede var arrangementet koncentreret til bymidten, hvor gåturen startede ved Tilioq og gik hen mod bymidten og tilbage igen.

Flotte ramper – men de kan ikke nås
Nogle steder på turen havde virkelige fine ramper, hvor man havde fulgt bygningsreglementet til punkt og prikke. De fine ramper var bare umulige at komme op på,  fordi der er lagt grus hen til rampen. Her havde man ikke tænkt på at grus er helt umuligt at køre i for rullestolsbrugere.

Der var også nogle steder hvor kun bagindgangen kunne benyttes for at komme ind som rullestolsbruger. Men tit er der ikke skilte eller andet form for information omkring, hvor man skal gå hen hvis man ikke kan komme ind ad den almindelig indgang. For eksempel i byens eneste bank. Men alene det at et person med et handicap skal henvises til et bagindgang er heller ikke helt efter handicapkonventionen.

Andre steder som personer med handicap, enten rullestolsbrugere eller med andet bevægelighedshandicap har svært ved at komme ind i er byens sportshal og byens eneste møbelforretning JYSK.

Sportshallen er der hvor mange fritids- og kulturaktiviteter bliver afviklet. Der var for eksempel valgmøde i hallen i foråret. Et møde som personer med handicap havde svært ved at deltage i.  Sportshallen har godt nok en rampe, men rampen følger ikke bygningsreglementets regler,  og er ikke hensigtsmæssigt for rullestolsbrugere. Desuden er der mangel på handicapvenlige toiletfaciliteter.

Lever ikke op til konventionen
Møbelforretninger har trapper uden- og indenfor. Det betyder at personer med bevægelighedshandicap skal stå udenfor møbelforretningen og guide personalet hvad de ønsker at købe. Det vil sige personen ikke selv komme ind og se, røre og vælge deres egen vare som de skal købe til fuld pris som dig og mig.

Ifølge den nuværende bygningsreglement skal nye bygninger, og totalrenoveringer være handicapvenlige. Men der mangler stadig en del tilretninger før reglementerne lever helt op til FN´s handicapkonvention.

– Vi får et bedre og mere inkluderende samfund, hvis vi alle står sammen. Der skal være plads til os alle i Grønland, slutter Christina Johnsen.

Der var ca. 40 deltagere til gåturen for tilgængelighed, hvor flere personer med handicap deltog.

Vi siger mange tak til vores sponsorer. Tak til Radio Tusaataat for radiospot, uden den kunne vi ikke sprede budskabet om tilgængelighedsgåturen. Tak både til Pisiffik og Brugseni Sisimiut som gav frugt og grønt til vores møde i Tilioq efter gåturen. Ikke mindst skal vi takke alle deltagere til gåturen, uden dem blev gåturen ikke til noget.