Godt nytår og velkommen til år 2020 og en ny handicaplov

Vi har med spænding og længsel set frem til dette nye år, hvor den nye og længe ventede handicaplov træder i kraft, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Loven er nødvendig, fordi den sikrer bedre rettigheder for mennesker med handicap. Loven er derudover også nødvendig, fordi samfundet endnu ikke er indrettet til fuldt ud at efterleve FN’s handicapkonvention.

Jo sværere det er at efterleve artiklerne i konventionen, jo vigtigere er det med en rettighedsbaseret lov om støtte til personer med handicap. Og netop dét at efterleve handicapkonventionen ved vi på nuværende tidspunkt kan være en udfordring.

-For en måned siden udkom vores rejserapport fra den orienteringsrejse vi foretog i august 2019 til Kommune Kujalleq. I rapporten belyses en række punkter, hvor der helt klart er plads til forbedringer. Vi har rejst en række anbefalinger til Kommune Kujalleq, som andre kommuner helt sikkert også kan lade sig inspirere fra.  Eksempelvis kan de komme mere ud til deres byer og bygder og se forholdene med egne øjne, og blive bedre til at vejlede deres borgere, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen

Der blev også stillet en række anbefalinger til Selvstyret, Naalakkersuisut og Inatsisartut. Nogle af anbefalingerne omhandler infrastruktur, diskriminationsforbud, specialpædagogik som linjefag på Ilinniarfissuaq, diskriminationsforbud, et rummeligt arbejdsmarked og mange andre punkter.

 Punkter som den nye handicaplov i sig selv ikke kan løse/løfte. Den nye handicaplov stiller eksempelvis ikke minimumskrav til redegørelser om tilgængelighed for offentlig personbefordring i forskellige udbudsrunder, til opdatering af bygningsreglementet, til indførelse af specialpædagogik som linjefag på Ilinniarfissuaq, til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked og mange andre ting.

-D. 5.december sendte vi vores rejserapport pr. post til samtlige medlemmer af Naalakkersuisut i Selvstyret og vi ved at de har modtaget posten, vi ser frem til reaktioner på vores 12 anbefalinger rettet mod Selvstyret, Inatsisartut og Naalakkersuisut, netop fordi den nye handicaplov alene ikke kan rette op hele handicapområdet og vi er klar til at samarbejde. Det er vort håb at arbejdet med forbedringer af forholdene for personer med handicap fortsætter i 2020. Det er vort håb at vi får skabt mere viden om forholdene for personer med handicap, for på den måde kan vi bedst skabe de forbedringer som skal til. Til gavn for mennesker med handicap og til gavn for alle, siger Christina Johnsen.

For yderligere information eller interview, kan handicaptalsmanden Christina Johnsen kontaktes på 

 mail: cjo@tilioq.gl 

eller telefon: +299 34 50 90 /+299 55 19 50