Handicap og hjemløshed

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er medlem af det grønlandske ekspertpanel på hjemløshedsproblematikken, og deltog ved en konference om hjemløshed og socialt udsatte i Nuuk d. 26.februar.

I dagens Grønland er personer med et handicap i risikogruppen for at ende som udsatte borgere og i værste fald for at rammes af hjemløshed. Dette kan i høj grad undgås med rettidig forebyggelse og den rette hjælp til personer med handicap.

-Når vi debatterer hjemløshed er det er vigtigt at have handicapperspektivet, for personer med handicap risikerer at blive udsatte borgere, hvis de ikke får den rette hjælp til den rette tid, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen. Netop derfor deltog hun i en konference om hjemløshed og socialt udsatte i Nuuk d. 26. februar arrangeret af Departementet for Sociale Anliggender.

Tilioq modtager flere henvendelser fra borgere med handicap fra hele landet, der på den ene eller anden måde kommer i klemme i boligsituationer eller direkte hjemløshed.

Gæld og hjemløshed var det tredje største emne blandt de borgerhenvendelser Tilioq modtog i 2019. 45 ud af de 209 henvendelser, Tilioq modtog, handlede om boligsituationen. Heraf handlede næsten halvdelen (21 henvendelser) om hjemløshed eller folk på grænsen til hjemløshed på grund af gæld. Gælden er typisk opbygget som følge af lange sagsbehandlingstider for tildeling af førtidspension eller hjælpemidler, som skal gøre folk arbejdsdygtige igen. I ventetiden står personer med handicap uden indkomst og uden mulighed for at gå ud og varetage et midlertidigt job, hvorfor de opbygger gæld til f.eks. INI.

-På konferencen blev det gentagende gange nævnt at en stor andel af de personer, som er ramt af hjemløshed, også kæmper med psykiske lidelser. Dette kan vi genkende i Tilioq. Vi hører gentagende gange om personer, der bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling til et herberg. Vi kender også til flere eksempler på personer, der selvmedicinerer sig med euforiserende stoffer. Denne selvmedicinering fører desværre ofte til afhængighed. Dette skaber gæld og ender i flere tilfælde med, at personer med handicap ender på gaden, siger Christina Johnsen.

Mange af disse problemer kan undgås med den rette forebyggelse. Bedre og hurtigere sagsbehandling i kommunerne, flere sociale boliger, misbrugsbehandling til personer med handicap og den rette støtte og tidlig indgriben for personer med psykiske problemer er alle sammen midler, der kan undgå at personer med fysisk eller psykisk handicap ender på gaden.

I forbindelse med konferencen blev Christina Johnsen, som også sidder i et ekspertpanel om hjemløshed, yderligere interviewet af konsulenthuset Socialt Udviklingscenter (SUS), der er ved at lave en stor kortlægning af hjemløshed i Grønland.