Handicapforeninger

mand med høretelefoner og en kvinde der lytter under et seminar

Der har i mange år eksisteret lokale handicapforeninger, hvor medlemmerne har mange forskellige former for handicap.
Disse lokale handicapforeninger slog sig i 1981 sammen i Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsullu Kattuffiat
(KNIPK).

Imidlertid opstod der et behov for at danne foreninger for personer med det samme handicap, dels for at samle viden
om det pågældende handicap og støtte hinanden, og dels for at arbejde for bedre vilkår for personer med det pågældende handicap. De sidste 25 år er der dannet fem landsdækkende handicapforeninger for henholdsvis døve, blinde, udviklingshæmmede, sindslidende og autister.

Selvom foreningerne er landsdækkende, er de på grund af befolkningstallet meget små. De drives alle ved frivillig
arbejdskraft. Ingen af foreningerne har et egentligt sekretariat, ansatte med ekspertise, kontorer eller mødefaciliteter.
Det betød, at foreningerne reelt ikke kunne give Naalakkersuisut et ordentlige modspil i forbindelse med høringer
og gennemførelse af handicapkonventionen. 

På den baggrund opstod tanken om at lave et fællessekretariat, der kunne støtte de enkelte foreninger og have den faglige ekspertise og ressourcer til at lave et effektivt handicappolitisk arbejde.

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (NIIK) Efter nogle års tilløb besluttede man sig til at stifte en paraplyorganisation for
de landsdækkende handicapforeninger i forbindelse med Tilioqs seminar og konference i Sisimiut i november 2018.
De fire stiftende medlemsorganisationer var Inooqat, ISI, Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (KTK) og Landsforeningen
Autisme – Kreds Grønland. Senere meldte Sugisaq sig ind og NIIK omfatter nu alle fem landsdækkende handicapforeninger.
NIIK arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre.
• Vi er et markant talerør for handicaporganisationerne.
• Vi er en konstruktiv samarbejdspartner.
• Vi arbejder for, at hele samfundet engagerer sig i at indrette fællesskabet for alle.

NIIKs formål er at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, og efter anmodning at bistå
medlemsorganisationerne med løsning af deres opgaver. NIIK varetage også interesser for personer med sjældne diagnoser det vil sige sygdomme/handicap, hvis forekomst sædvanligvis er mindre end 10 tilfælde i Grønland. Personer med sjældne diagnoser kan blive personlige medlemmer af NIIK. NIIK er også meget gerne behjælpelig med at stifte nye handicapforeninger. I den forbindelse kan nævnes at vores søsterorganisation på Færøerne MEGD har 24 medlemsorganisationer og Danske Handicaporganisationer har 32 medlemsorganisationer.

 

NIIKs logo med grønlandsk falg i baggrunden

Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat (NIIK)
Stiftet 9/11 2018.
Formand: Anders Meilvang
Tlf.nr: 58 3900
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
niik@niik.gl – www.niik.gl
Landsdækkende Handicapforeninger Vi opfordrer alle med et handicap eller pårørende til at melde sig ind i en af de
landsdækkende handicapforeninger.
Hvis ingen foreninger er relevante, håber vi, at du og andre med samme handicap vil danne en forening. NIIK bistår
gerne. For øjeblikket modtager følgende fire
foreninger nye medlemmer

Isi's logo

ISI
Foreningen for blinde og svagsynede i
Grønland
Stiftet 11/12 2013.
Formand: Hans Peter Larsen
Tlf.nr: 59 91 59
Jens Kreutzmannip Aqqutaa 4, 1. sal.
Postboks 300, 3900 Nuuk
isi@isi.gl – www.isi.gl
Facebookside: ISI

sugisaqs logo

Sugisaq
Foreningen for sindslidende og deres
pårørende
Stiftet 1995/1996.
Formand: Esekias Therkelsen
Tlf.nr.: 22 50 95
Imaneq 41
Postboks 347, 3900 Nuuk
sugisaq@sugisaq.gl
Facebookside: Sugisaq

KTKs logo med tegnsprog

Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (KTK)
Døveforeningen i Grønland
Stiftet 9/11 2011.
Forkvinde: Lisa Marie Nielsen
Tlf.nr: 52 58 80
Mail: uuta-j@live.dk
Facebookside:
Kalaallit Tusilartut Kattuffiat – KTK

Autismeforeningens logo

Landsforeningen Autisme
– kreds Grønland
Stiftet 25/6 2016
Formand: Nanette Hammeken Arboe
Tlf.nr: 323295
info@autisme.gl www.autisme.gl

Grønlands Handicapforening KNIPK

De lokale handicapforeninger KNIPK er en sammenslutning af lokale handicapforening. Du kan henvende dig til KNIPK for at høre, om der er en lokal handicapforening i din by.

Piginnaanikitsullu Kattuffiat (KNIPK)
Formand: Hans Reimer
Tlf. 565781
Johs. Dorfsvej 31
Postboks 269, 3950 Aasiaat
knipk1981@gmail.com
Facebookside: KNIPK
– Kalaallit Nunaanni Innarluutillit
Piginnaanikittullu Kattuffiat