Handicapkonventionen

Forstå handicapkonventionen og bliv klogere på hvilke rettigheder den indfører i Grønland.

De forenede nationer konvention om rettigheder for personer med handicap, den fulde version
Forsiden af den fulde version af handicapkonventionen

Tryk på forsiden af den fulde version af handicapkonventionen og læs indholdet.

Det letlæselige version har handicapkonventionen
Tryk på forsiden af den letlæselige version af handicapkonventionen, og læs indholdet

Læs Tilioqs letlæselige version af handicapkonventionen, ved at trykke på forsiden. 

Klik på de nedenstående billeder og gennemgå konventionens artikler, forklaringerne på hvad de enkelte artikler inbærer er korte og simple.

 

Artikel 1 beskriver formålet
Artikel 1 beskriver formålet
Artikel 2 om definitioner og begreber
Artikel 2 om definitioner og begreber
Artikel 3 om de generelle principper
Artikel 3 om de generelle principper
Artikel 4 om generelle forpligtelser
Artikel 4 om Grønlands forpligelser
Artikel 5 om lighed og ikke diskrimination
Artikel 5 om ret til lige beskyttelse og samme rettigheder
Artikel 6 om kvinder med handicap
Artikel 6 om kvinder med handicap
Artikel 7 om børn med handicap
Artikel 7 om børn med handicap
Artikel 8 om bevidstgørelse af samfundet og oplysning om rettigheder
Artikel 8 om oplysning af samfundet
Artikel 9 om tilgængelighed
Artikel 9 om tilgængelighed
Artikel 10 retten til livet
Artikel 10 retten til livet
Artikel 11 retten til beskyttelse og hjælp i risikosituationer
Artikel 11 retten til beskyttelse og hjælp i risikosituationer
Artikel 12 om lighed for loven
Artikel 12 om lighed for loven
Artikel 13 om adgang til retssystemet
13 om adgang til retssystemet
Artikel 14 om frihed og personlig sikkerhed
Artikel 14 om frihed og personlig sikkerhed
Artikel 15 frihed for tortur
Artikel 15 frihed for tortur
Artikel 16 frihed for vold, misbrug og udnyttelse
Artikel 16 frihed for vold, misbrug og udnyttelse
Artikel 17 om integritet - respekt om en persons selvbestemmelse
Artikel 17 om integritet - respekt om en persons selvbestemmelse
Artikel 18 om statsborgerskab
Artikel 18 om statsborgerskab
Artikel 19 om selvstændigt liv
Artikel 19 om selvstændigt liv
Artikel 20 om personlig mobilitet
Artikel 20 om personlig mobilitet
Artikel 21 Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information
Artikel 21 Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information
Artikel 22 Respekt for privatlivet
Artikel 22 Respekt for privatlivet
Artikel 23 Respekt for hjemmet og familien
Artikel 23 Respekt for hjemmet og familien
Artikel 24 om retten til uddannelse
Artikel 24 om retten til uddannelse
Artikel 25 Sundhed
Artikel 25 Sundhed
Artikel 26 Habilitering og rehabilitering
Artikel 26 Habilitering og rehabilitering
Artikel 27 Arbejde og beskæftigelse
Artikel 27 Arbejde og beskæftigelse
Artikel 28 Tilstrækkelig levefod og social tryghed
Artikel 28 Tilstrækkelig levefod og social tryghed
Artikel 29 Deltagelse i det politiske og offentlige liv
Artikel 29 Deltagelse i det politiske og offentlige liv
Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt
Artikel 30 Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt
Artikel 31 til 50 om samarbejde mellem lande og overholdelse af rettigheder
Artikel 31 til 50 om samarbejde mellem lande og overholdelse af rettigheder

Tak til Institut for menneskerettigheder for lån af artikel ikoner.