Handicaprelevante dagsordner til Inatsisartuts efterårssamling 2021

billede med dagsordner til Inatsisartut
ina.gl-imit assi tigusaavoq

Vi har samlet en liste over handicaprelevante dagsordner for Inatsisartuts efterårssamling for 2021. 

Rækkefølgen følger dagsordenspunkter. 

Bemærk venligst, at mennesker med handicap lever og deltager i samfundet på lige fod med andre, samtlige punkter kan interessere og berører personer med handicap, selvom handicap ikke er nævnt i forelæggelsesnotaterne.  

Punkt 29: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne. Se mere: her                          (Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit).

Punkt 35: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national strategi- og handlingsplan for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. Strategi- og handlings- planen skal fremlægges senest EM2022 og indeholde forslag til evaluering af de valgte indsatser. Se den: her
(Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit).

Punkt 47: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om mulig-heden for at udvikle et grønlandskssproget hjælpeprogram til ordblinde. Læs mere her
(Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut).

Punkt 73: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udvikle og implementere en
grønlandsksproget national ordblindetest til at diagnosticere ordblindhed til brug i folkeskolen og videregående uddannelser. Læs her
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne).

Punkt 76: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser,
hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen. Læs her.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne).

Punkt 128: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser). Læs her:        (Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier).