Handicaptalsmanden til ekspertgruppe møde i Finland

Christina Johnsen er inviteret til at deltage ved Nordisk ministerråds ekspertgruppe for børn og unge med handicap og skal deltage ved en konference i Helsinki d. 14. og 15. januar 2020.

Ekspertgruppen skal fremkomme og udveksle erfaringer og viden i de nordiske lande der vedrører børn og unge med handicap og skal på den måde bidrage til indsamling af viden og gode eksempler i projektet om Børn, unge og deltagelse/inklusion samt et børn og ungdomsperspektiv i Nordisk Ministerråds handlingsplan for handicap 2018-2020.

Det nordiske velfærdscenter har søgt efter at få en gruppe eksperter med bred kompetence og repræsentation fra grupper med forskellige behov. Det er også vigtigt at involvere organisationer, der repræsenterer børn og unge med handicap.

-Jeg håber personligt på at konferencen vil give inspiration til hvordan børn og unge med handicap i Grønland kan blive mere inkluderet i samfundet og hvordan vi kan styrke rettighederne for den gruppe, siger Christina Johnsen forud for rejsen til Finland.

Baggrund

Nordens Velfærdscenter der arrangerer ekspertgruppemødet i Helsinki er en institution i Nordisk Ministerråds social- og sundhedssektor. Deres opgave er at bidrage til udviklingen af indsatser på velfærdsområdet i Norden. Det udarbejder aktuel viden og med udgangspunkt i denne viden, forslår Nordens velfærdscenter både politiske og praktiske forbedringer.

Børn og unge med handicap har ret til at deltage på lige fod med alle andre, men sådan er det ikke i dag i de nordiske lande. Det skyldes blandt andet manglende tilgængelighed i miljøer, der er vigtige, og manglende kompetencer hos nøglepersoner, der er afgørende for at muliggøre deltagelse.

Nordisk Ministerråds Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) finansierer derfor sammen med Nordens velfærdscenter dette projekt, som styrker den nordiske viden- og erfaringsudveksling om deltagelse hos børn og unge med handicap. I forlængelse heraf har dette i sin helhed til formål at styrke børn og unges rettigheder og deltagelse i samfundet.

I kan læse mere om formålet for ekspertgruppen her: https://nordicwelfare.org/da/projekt/barn-unga-och-delaktighet/

For yderligere kommentarer, venligst kontakt handicaptalsmanden Christina Johnsen pr. mail. : 

cjo@tilioq.gl