Huslejestigning i bofællesskab erklæret ugyldigt

Kommunerne skal også overholde lejeloven

 

I en afgørelse fra boligklagenævnet fremgår det, at en kommune havde lavet en ugyldig huslejestigning.  Klageren, der har et handicap bor i en lejlighed, sammen med andre personer med handicap. Boligen er altså en lejlighed som er lavet til et bofællesskab, som administreres af kommunen. Klageren modtog et brev fra kommunen om, at kommunen ville forhøje den månedlige husleje fra 2.250,- kr. til 4.017,-kr. – altså næsten en fordobling af husleje. Huslejestigningen skulle gælde fra et tidspunkt, som var under 3 måneder til. Klageren var ikke enig i kommunen om huslejestigningen og sendte sin sag til boligklagenævnet. Boligklagenævnet udtalte, at kommunens beslutning om huslejestigning ikke var gyldig.

Boligklagenævnet begrundede deres afgørelse med, at uanset at klageren boede i et bofællesskab, så gælder de lejeretlige regler. Det vil sige, at der er nogle regler, som skal følges, når der sker huslejestigninger.

Kommunerne skal give besked til beboerne om at de har planer om at huslejen skal stige.  Dette skal ske mindst 3 måneder før huslejestigningen træder i kraft. Derudover skal stigningen begrundes. Der skal altså i brevet, der varsler huslejestigningen, være oplysninger om årsagen til stigningen og en udregning af hvorfor den har den pågældende størrelse.

Boligklagenævnet bemærkede også at klageren ikke havde en lejekontrakt fra kommunen. Kommunen blev i afgørelsen pålagt hurtigst muligt at udfærdige en lejekontrakt til klageren. Lejekontrakten er vigtig at have, for med en lejekontrakt kan man søge om boligsikring.

 

Du kan læse hele sagen her: https://aua.gl/da/klage/bkn/Huslejeforhoejelser/varsling-om-huslejestigning-var-ulovlig