Ingen konsekvens at sylte sager

Igen får vi bekræftet, at det halter inden for den offentlige sagsbehandling. I ombudsmandens afgørelse fra den 23. januar 2019 rettes der kraftig kritik af en urimelig lang sagsbehandling.

Det er dybt problematisk at der ikke findes fastsatte sagsbehandlingstider i den offentlige forvaltning. Borgerne bliver langsomt nedbrudt under den lange ventetid. Der er tidligere indgået oplysninger om, at der i en skuffe i en kommune ligger en bunke sager, der afventer sagsbehandling, sådan at borgerne kan blive omfattet af handicapforordningen. Der går borgere rundt der i flere år har ventet på tilkendelse af førtidspension. I ventetiden kan borgeren stå helt uden indkomst.

Hvor kan borgeren henvende sig for at blive omfattet af handicapforordningen og få den hjælp, som de i henhold til loven har ret til? De kan gå til kommunen, som er eneste myndighed til at behandle disse spørgsmål. Derfor SKAL systemet virke.

Hos andre myndigheder – eksempelvis politiet, har de en regel om at voldssager skal være behandlet indenfor 40 dage. Hos domstolene skal en sag også være behandlet indenfor rimelig tid, da det det ellers kan være en krænkelse af Europæisk Menneskerettigheds Konvention s artikel 6, stk. 1.

I ombudsmandens redegørelse i sagen fra Qaasuitsup kommunia påpeger Ombudsmanden rigtigt nok, at det ifølge god forvaltningsskik ikke må tage længere tid en højst nødvendigt, men at der ikke findes generelle regler for hvor lang tid en offentlig myndighed må bruge på at behandle en sag.  Ved gennemgang af Ombudsmandens behandling af sagen, konstateres det flere gange at der ikke er sket fremskridt i sagen, mens sagen lå hos kommunen. Dette er dybt kritisabelt.

En anden ting jeg bemærker er også den tid, det tager fra Ombudsmandens henvendelse til kommunen, før kommunen reagere. Der gik 4½ måned før kommunen tog sig tid til at svare på ombudsmandens henvendelser. Og herefter kom et længere sagsforløb for at få indsigt i alle aktuelle dokumenter. Alt imens en borger venter på en afgørelse.

Hos Tilioq får jævnligt henvendelser om langsommelig sagsbehandling. Dette finder jeg stærkt kritisabelt. Endnu mere katastrofalt er det, at der ingen konsekvens er for at sylte sagerne i en kommune. Vi så gerne at der i en nye handicaplov var fastsat helt klare frister for hvor lang tid en sag må cykle rundt i systemet, og at det skal have konsekvenser hvis en kommune ikke overholder de fastsatte tidsfrister.

Samfundet har brug for handling nu. Og myndigheder og politikere der tager ansvar. Kommuner der kan erkende at der er plads til forbedringer og indse problemerne, i stedet for igen og igen at sige: den kritik kan vi ikke genkende.

 Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af eventuelle spørgsmål.

 

Med venlig hilsen
Handicaptalsmand
Christina Johnsen
info@tilioq.gl
Tlf.: 345090