Inspirationstur: Viden og netværk er med til at skabe forandring

I starten af februar måned var Handicaptalsmanden Christina Johnsen i Danmark for at søge inspiration til, hvordan handicaptalsmandsinstitutionen på bedst mulig måde kan skabe forandring og forbedre personer med handicaps vilkår. Turen var foranlediget af handicaptalsmandsinstitutionens strategi arbejde, og blev brugt til at søge inspiration og viden om hvordan man arbejder med at forbedre personer med handicaps vilkår andre steder. På turen var der stor fokus på at viden er med til at skabe fokus og positive forandringer. 

Christina var blandt andet til Det Centrale Handicapråds årsmøde. Her mødes handicaprådene fra de forskellige kommuner og udveksler erfaringer og bliver klogere. Netop denne slags former for netværksskabelse er givende, mener Christina, ”erfaringsudveksling og netværk skaber et stærkt civilsamfund som kan være med til at presse politikerne i den rigtige retning” udtaler hun om sine oplevelser under årsmødet. ”Sådanne initiativer kan vi blive inspireret af i Grønland,” mener hun.  ”Den kommende handicaplov, pålægger alle kommunerne at nedsætte handicapråd. Jeg håber, og vil arbejde for at de kommende handicapråd vil få mulighed for at samles og udveksle erfaringer på tværs af kommunale skel. ”

Viden og hvordan man skaber viden, var også en af de ting som var på dagsordenen under turen til Danmark. I Danmark har man i to omgange indsamlet data og statistik på beskæftigelses procenten, uddannelses niveau, livskvalitet sundhed mm.  for personer med handicap. man har altså taget temperaturen på personer med handicaps velfærd og kan sammenligne den med resten af befolkningen. I Danmark kan man så se, at der er store uligheder specielt i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Disse tal giver et konkret pejlemærke for hvordan det står til med personer med handicaps vilkår og rettigheder. ”Vi har brug for disse tal i Grønland!” Understreger Christina Johnsen. ”Derfor har vi snakket med flere forskellige organisationer som har indsamlet viden og data, for at blive inspireret til, hvordan vi kan skubbe på at Naalakkersuisut begynder at sikre indsamlingen af data på handicapområdet. – hvilket for øvrigt også er noget som handicapkonventionen også pålægger Selvstyret at gøre.”