Kære nye Naalakkersuisut

Tillykke med de nye poster. Fra Tilioq ser vi frem til et godt samarbejde med samtlige Naalakkersuisut, og vi står klar til at bidrage med forslag, der kan forbedre forholdene for personer med handicap. Vi vil atter understrege, at når vi taler om handicap, så er det ikke kun socialpolitik vi har at gøre med. Når vi taler om handicap, har vi at gøre med en hel livscyklus – fra vugge til grav. Derfor er det stort set samtlige Naalakkersuisut der skal forholde sig til os og vores arbejde. Vi har berøring med sundhedsområdet, arbejdsmarked, infrastruktur, uddannelse, miljø, socialområdet og meget andet.

Vi vil gerne huske jer på at alle personer med handicap fortjener, at stå ud af mængden og blive vurderet efter deres behov. Personer med handicap ønsker blot at leve deres liv og have de samme muligheder som alle andre personer. Derfor håber vi at I vil se på personer med handicap som en ressource for samfundet og ikke en udgift. For med den rette hjælp og støtte kan disse ressourcer også være med til at skabe et godt samfund.

Vi har i Tilioq modtaget rigtig mange henvendelser. Henvendelser der både omhandler manglende råd, vejledning og hjælp til personer med handicap og deres pårørende. Men også henvendelser der omhandler, de store udfordringer personer med handicap som ønsker, at komme ind i arbejdsmarkedet eller uddannelse oplever. Der har også været henvendelser omkring problemer med tilgængelighed, bygningsreglementet og infrastruktur.

Derfor anbefaler Tilioq, at FN’s handicapkonvention bliver indtænkt og inkorporeret i alle nye tiltag på handicapområdet samt at vi får et generelt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap. Vi anbefaler også at alle nye projekter hvad enten der er tale om lufthavne eller bygninger tilpasses, således at samfundet kan gøres mere tilgængeligt for personer med handicap.
Vi er glade og forventningsfulde over, at der er så mange punkter inden for handicapområdet i den nye koalitionsaftale. Vi hæfter os særligt ved koalitionsaftalens overskrift – med plads til alle.

Fra Tilioq lover vi at følge med i om aftalerne overholdes og vi vil jævnlig minde Naalakkersuisut om punkterne.

Vi ønsker tillykke og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen
Christina Johnsen
Handicaptalsmanden

cjo@tilioq.gl
Mobil 551950