Kalender

April

6/4 – Sugisaqs generalforsamling, Frivillighuset – Stadionvej 1, Nuuk. kl. 13-17

25/4 – 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.

25/4 – 1. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

 

Maj  

7/5 – 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges senest FM2020 fremsætte en plan for oprettelse af en døgninstitution for multihandicappede i Aasiaat.

7/5 – 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.

9/5 –  3. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap.

21/5 – 2. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

 

Juni 

Departementet for Sociale Anliggende og Grønlands råd for menneskerettigheder afholder rundbordsmøder med handicapforeningerne i Aasiaat og Narsarsuaq (datoer offentliggøres senere)