Inuit innarluutillit pillugit isumaqatigiissummi artikeli 4-mi Kalaallit Nunaata pisussaaffii

§§§ Pisinnaatitaaffikka – Pisinnaatitaaffitit – Pisinnaatitaaffivut §§§

Tiliumit Naalagaaffiit Peqatigiit inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissutaanni artikelit sammiumavagut, taakkulu Kalaallit Nunaanni ilinnut uannullu qanoq isumaqarnersut itisilerlugit. Pisinnaatitaaffiit atuarlugit ilikkagaqarfigikkit.

Inuit innarluutillit pillugit isumaqatigiissummi artikeli 4-mi Kalaallit Nunaata pisussaaffii

Inatsisartut upernaakkut ataatsiinneranni oqaluuserisassaq kingulleq aalajangiiffigineqareresimalerpoq, upernaakkut ataatsimiinneq manna inunnut innarluutilinnut tunngatillugu pissanganarlunilu aqqutissiuuffiuvoq, isumaqatigiissummilu artikeli 4 sammissavarput. Naalagaffiup pisussaaffii tassani allaaserineqarput. Kalaallit Nunaannilu Namminersorlutik Oqartussat pisussaaffii isumaqatigiissummi pineqatut saqqumiutilaassavagut. Artikel 4-mi naliginnaasumik pisussaaffiit pineqarput.

Artikeli 4-mi aallarniummi 4.1-imi allassimavoq (uani Kalaallit Nunaannut tunngasumi) inunnut innarluutilinnut tamanut inuit pisinnaatitaaffiinik aamma kiffaanngissuseqarnissamut tunngaviusumik pisinnaatitaaffiinik tamanik atamakkiisumik piviusunngortitsinissamut qulakkeerinninnissamut ineriartortitseqqinnissamullu nunarput imminut pisussaatittoq. Tamatumalu malitsigisaanik naalagaaffik pisussaaffeqarpoq inunnut innarluutilinnut tunngasuni pissutsit tamakkiisumik misissuiffigissagai, inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit isumaqatigiissummi suut eqquutinneqartannginnersut aammali qanoq eqquutinneqartarnersut. Tassa tillernersiuisariaqarput paasisimasaqarlutillu pissutsit qanoq innerinik. Paasisallu naapertorlugit naalagaaffik aamma iliuuseqartarnissaminut pisussaaffeqarpoq, Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat naapertorlugu Kalaallit Nunaanni pisinnaatitaaffiit atuutinneqarneri qulakkeerniarlugit pilersaarusiortariaqarput.

Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinneranni aalajangiunneqarpoq Naalakkersuisut iliuusissatut pilersaarusiortariaqartut tamannalu Inatsisartunut 2022-mi saqqummiunneqassasoq. Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii eqqarsaatigalugit tamanna alloriarneruvoq angisooq.

Taamatut iliuusissatut pilersaarusiornissaq artikeli 4-imi allanik ilaqarpoq, pisortat oqartussaqarfii tamavimmik isumaqatigiissutip atuutinneqarnissaanut malinnissaanullu sulissutigisussaavaat. Kommunit, aqutsisoqarfiit, naalakkersuisut allallu tamarmik sulinerminni pisussaapput inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat piviusunngortinneqarnissaat.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat: Kalaallit Nunaanni Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat 2009-mi augustip 24-anni atuutilersinneqarput.

Isumaqatigiissummi Namminersorlutik Oqartussat imminnut pisussaaffilerput inuit innarluutillit naligiimmik periarfissaqartut pisinnaatitaaffeqartullu. Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit Nalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat pingaaruteqarluinnarpoq, tassami inuit innarluutillit allatuulli pisinnaatitaaffeqarnerat siuarsassallugu, illersussallugu aamma qulakkeermagu. Inuit innarluutillit pisinnaatitaapput inuiaqatigiinni allat naligalugit periarfissinneqarnissamut. Taamatullu Namminersorlutik Oqartussat imminut pisussaaffigilerpoq.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pisussaaffiit assigiinngitsut

Suliassat suliariuminaatsikkumanagit, artikeli 4-mi pisussaaffiit assigiinngitsunut marlunnut aggulunneqarput. Kalaallit Nunaata pisussaaffigaa pisinnaatitaaffiit tamaasa qulakkiisallugit siuarsaavigissallugillu, isumaqatigiissummilu aamma akuerineqarpoq, tamanna ullormiit ullormut pisinnaanngimmat. Taamaattumik pisussaaffiit assigiitsunut aggulunneqarput. Kalaallti Nunaannit aningaasaqarnikkut, isumaginninnikkut, kulturikkullu pisinnaatitaaffit eqqortinneqarnissaanut suliniutigineqarput. Taakkunanilu siuariartortoqartuarnissaa pisussaaffiuvoq. Ajornerulertoqassanngilaq, naatsorsuutigineqanngilarli pisinnaatitaaffiit ullormiit ullormut atuutinneqalernissaat qulakkeerneqassasut. Soorlu assersuutigiinnarlugit nuna tamakkerlugu iseriartortut majorallaffiinik peqalernissaa ullormiit ullormut naatsorsuutigineqarsinnaanngilaq, taamaasilluni tusarnaariarsinnaalerluni imaluunnit atuakkanik atorniartarfinnut isersinnaalerluni. Aningaasaqarnikkulluunniit pisinnaatitaaffiit eqqarsaatigalugit kikkut tamarmik sulinissamut periarfissallit piumasullu suliffeqalernissaat. Pingaaruteqarporli erseqqissassallugu pisortat oqartussallu sulissutigissavaat iseriartortarfinnut majorallaffiinik pilersitsinissaq aamma tamat suliffeqarnermi ilanngunneqarsinnaalernissaat il.il.

Pisussaaffiit allat naalagaaffimmi innuttaasutut pisinnaatitaaffinnut aamma politikkikkut pisinnaatitaaffinnut attuumassuteqarput. Kalaallit Nunaanniillu inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit naalagaaffiit peqatigiit isumaatigiissutaannik atuutitsilernermit tamakku malinneqalertussaapput. Tassa politikkikkut peqataasinnaaneq, inatsisitigullu naligiimmik peqartussaaneq ilaalu ilanngullugit.

Neriuutigineqarsinnaavoq iliuusissatut pilersaarusiortoqalerpat pisinnaatitaaffiit tamaasa qulakkeerniarneqarnissaat, naalagaaffimmi innuttaasutut pisinnaatitaaffiit, politikkikkut, isumaginninnikkut, kulturikkut aamma aningaasaqarnikkut pisinnaatitaaffiit siunissami eqqortinneqassasut.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest