Konference med fokus på oprindelige folk sætter tanker og ideer i gang hos Tilioq

NIIK’s formand Anders Meilvang fra Nuuk og Handicaptalsmanden Christina Johnsen deltog ved en konference i Washington D.C i sidste uge, hvor der var fokus på oprindelige folk, mental sundhed samt lederskab. 

Det kan føles som om, at vi i Grønland står helt alene med vores udfordringer på handicapområdet. Som om at ingen andre i verden har oplevet noget lignende

Handicaptalsmanden Christina Johnsen deltog i et internationalt initiativ med fokus på mental sundhed, handicap, lederskab og oprindelig folk (Leading the Way Forward: Acces, Accountability and Action), som blev afholdt i Washington D.C. USA i dagene 9.-13. september. 

Udover Tilioq deltog NIIK’s ( Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat en paraplyorganisation for landsdækkende handicaporganisationer) formand Anders Meilvang fra Nuuk, hvor de fik muligheden for at skabe et netværk med andre aktører inden for handicapområdet fra 20 forskellige lande i verden.

-Vi har så meget til fælles med andre oprindelige folk. Både ting der gør os til et stærkt folk med stærke familie- og fællesskabsbånd. Men vi deler også mange udfordringer, f.eks. kulturelle og sproglige barriere mellem de som udøver en service til personer med handicap, såsom psykologer, fysioterapeuter mm. og personer, som modtager den service. Derudover har vi, i lighed med andre oprindelige folk, også nogle geografiske udfordringer, der gør det svært at sikre at alle i landet får de samme tilbud ligegyldigt om de bor i en storby eller en bygd. ”Jeg oplevede under konferencen at, andre lande også står overfor lignende problematikker og udfordringer. Det var virkelig en øjenåbner for mig”, fortæller Christina Johnsen og fortsætter:

-Vi har en tendens til kun at søge inspiration i Danmark og lede efter løsninger i de danske systemer. Men vi burde også kigge over mod de oprindelige folk i Canada, New Zealand, Sverige eller i Finland. Canada har f.eks. nogle områder med samme geografiske udfordringer, som vi har i Grønland. For at sikre adgang til psykologer i tyndt befolkede områder, har canadierne lavet psykologcentre med videokonferenceudstyr, så borgere kan tale med en psykolog, som sidder i en større by. Og sprogudfordringen løser de ved at have en tolk enten ved siden af psykologen eller hos klienten, siger Christina Johnsen om nogle af de inputs hun har fået fra konferencen.

Christina Johnsen deltog også i en paneldiskussion sammen med deltagere fra de nordiske lande. Her præsenterede hun blandt andet arbejdet i Grønland, og hvordan man ved at nedsætte en handicaptalsmandsinsitution også kan være med til at løfte handicapområdet i Grønland. Vi håber også at vi på den måde kan være til inspiration for andre lande.

-Jeg er kommet hjem med en kuffert propfuld af gode ideer og et udvidet netværk. Vi har haft mulighed for at snakke med eksperter fra hele verden, og konferencen har været inspirerende og givende, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen. Formanden for Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat Anders Meilvang er ligeledes inspireret af konferencen.

-Det var forbløffende at hører, hvor meget udfordringerne på handicapområdet ligner hinanden i de forskellige lande. Det har været dybt inspirerende, at høre hvordan man i andre lande finder løsninger, der passer til det enkelte menneske med handicap og det omkringliggende samfund. Vi skal i Grønland blive meget bedre til at tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ligesom lokalsamfundet skal inddrages i langt højere grad. Kun på den måde kan mennesker med handicap komme til at deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. Målet er, at mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle andre, siger Anders Meilvang.

Vi skal fremme og støtte hverdagens ledere
Konferencen satte også fokus på lederskab, og hvordan pårørende til personer med handicap, fagpersoner og personer med handicap selv kan skabe bedre vilkår og forandring for personer med handicap.
På konferencen blev der snakket om hverdagsledere og troen på at alle kan gøre en forskel, hvis de får muligheden for det. Et inspirerende initiativ kom fra staten Georgia i USA, som har en venskabsordning, hvor personer med handicap og personer uden et handicap bliver sat sammen. Begge får en ven for livet, men personen med handicap får også en støtte som kan hjælpe med for eksempel kontakten til det offentlige system.

-Disse små initiativer, der hjælper folk med at tage lederskab og skabe en forandring er værdifulde både for de enkelte mennesker, men også for samfundet som helhed. Disse initiativer bør støttes og fremmes både på nationalt og lokalt plan, fortæller Christina.

Tilioq deltog i konferencen sammen med en nordisk delegation med repræsentanter fra Sverige, Danmark, Grønland og Nordens Velfærdscenter. Ud over deltagelsen i konferencen, holdt delegationen også et møde med Verdensbanken om arbejdet med oprindelige folk med handicap, hvor Tilioq og NIIK holdte oplæg om forholdene i Grønland.

Den nordiske delegation bestod af Sverige, Danmark, Grønland med Tilioq og NIIK samt Nordisk Velfærdscenter. 

Handicaptalsmanden Christina Johnsen deltog i en paneldiskussion, hvor hun holdte et oplæg om arbejdet for at løfte handicapområdet i Grønland

Gruppe diskussion om oplæg fra konferencen med deltagere fra 20 lande