Nu har vi anerkendt udfordringerne – hvad så nu?

Vi har med stor glæde fuldt med i debatten i kølvandet på Institut for Menneskerettigheders rapport til FN’s Handicapkomité som peger på nogle af de store udfordringer der er for personer med handicap i Grønland. Ikke mindst er vi glade for, at man på nationalt og kommunalt plan endelig anerkender de store udfordringer der er.

Naalakkersuisoq Martha Abelsens samt de fire kommuner Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleqs udtaler, at de kan nikke genkendende til problemerne og ønsker at gøre noget ved dem. Dette er et stort fremskridt. Et fremskridt vi har ventet på og været med til at kæmpe for. For det er først når vi sammen anerkender de store udfordringer der i forhold til at overholde personer med handicaps rettigheder, at vi kan forsøge at løse dem. Første skridt er nu taget på denne lange vej. Men hvad så nu? Naalakkersuisoq udtaler at hjælpen skal være bedre og at rapporten skal danne grundlag for at en øget dialog om at sikre personer med handicaps rettigheder og vilkår bliver forbedret.

I Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq bifalder denne ærlighed, men det er ikke nok bare at anerkende problemerne. Nu skal der handles! Tiltag er søsat i flere kommuner og Martha Abelsen peger bl.a. på den kommende handicaplov som en forbedring. Men der skal mere til, hvis vi skal sikre at vores borgere kan få den hjælp de har ret til og behov for. Det er nu der skal handles, der skal lægges planer og sættes mål for fremtiden, mål for hvordan vi skal sikre at vores samfund har plads til alle dets borgere.

Vi håber, at man bruger denne bølge af ærlighed til at styrke samarbejdet mellem kommunerne, Selvstyret og de forskellige aktører der er. Vi mangler data og viden på området, som rapporten påpegede. Der er så meget vi ikke ved. Vi ved ikke hvad personer med handicaps uddannelsesniveau er. Vi ved ikke hvor mange personer med handicap, som har et job. Vi ved ikke hvor mange personer med handicap som føler sig diskrimineret. Disse undersøgelser kan igangsættes – andre lande har denne data omkring deres borgere med handicap.

På fredag d. 1. marts er det FN’s internationale dag for anti-diskrimination, men i Grønland er der stadig ikke vedtaget en lov som forbyder diskriminations af personer med handicap.

Det er blot nogle af de problemer rapporten peger på, som man med tid og ressourcer kunne ændre på.

Vi ser frem til at de fine ord bliver til handlinger og i Tilioq vil vi følge arbejdet på nært hold.

Om Institut for Menneskerettigheders rapport: Rapporten er første skridt i eksaminationen i FN’s Handicapkomite. Her skal Grønland, Danmark og Færøerne i 2020 eksamineres i hvor langt de er nået i arbejdet med at implementere handicapkonventionen. Rapporten er lavet i samarbejde bl.a. med Tilioq.

Eksaminationen af FN’s Handicapkomité

  1. Februar 2019: Institut for Menneskerettigheder sender forslag til emner for eksaminationen til handicapkomitéen.
  2. April 2019: FN’s Handicapkomité vedtager en liste over emner for eksaminationen.
  3. Foråret 2020: Det grønlandske Selvstyre skal give en status på hvert emne på listen fra komitéen.
  4. Efteråret 2020: Repræsentanter fra det grønlandske Selvstyret og FN’s Handicapkomité mødes til en eksamination af Selvstyrets indsats for at leve op til FN’s Handicapkonvention