Inuit innarluutillit illersuisuata Inuit pisinnaatitaaffii pillugit kommissionimut siunnersuummut qisuariaataa

18.12.2020

Naalakkersuisut maanna saqqummiusseqqammerput illersuisut aamma inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiit kattunneqassasut- sipaarniarnerinnaavoq, inuillu pisinnaatitaaffiinik pitsanngorsaaniarnerunani, Christina Johnsen oqarpoq.

Naalakkersuisunut ilaasortat Martha Abelsen aamma Anna Wangenheim inuit pisinnatitaaffii pillugit kommissionimik siunnersuut tusagassiortunut saqqummiuteqqammerpaat, oqariartuutigaallu inuit pisinnaatitaaffii pillugit kommissioniliornikkut Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffiinik pitsanngorsaaniarlutik. Taamatullu siunertamut aningaasat 12 millionit atorneqassasut. Inuit pisinnaatitaaffii pillugit kommissionimik siunnersuut sipaarniarnerinnarmik siunertaqartutut Inuit Innarluutillit Illersuisuannit isornartorsiorneqarpoq.

-Naalakkersuisut Robin Hooditut pissusilersorput, tassa siunnersuummi Tiliumut Miomullu aningaasaliissutigineqartartut Kommissionissami ilaasortassanut allanut avinneqartussanngorput. Imaassinnaasoq taamatut isornartorsiuininni assigiimmik pisussaaffeqateqarusunngitsutut nipeqartunga, suliffeqarfittalu maanna killiffia anguniarlugu ilungersorsimaqaagut, maannalu inatsisit malillugit suliassagut naammassisinnaalersimavagut. Nunani allani inuit pisinnaatitaaffii pillugit kattuffinnit Kalaallit Nunaat nersorneqartarpoq illersuisunik pilersitsisimammata, qanorlu inatsisit suliarineqarsimanersut apeqqutigisarpaat. Savalimmiormiut arlaleriarlutik saaffigisareerpaatigut suliavut paasiniaaffigalugit, Inuit innarluutillit illersuisuat Christina Johnsen oqarpoq.

Naalakkersuisuniit siunnersuutigineqarpoq inunnut innarluutilinnut ataasiakkaaraluni pisinnaatitaaffiit aamma naammangittaalliortarfiit pillugit siunnersuisarneq unitsinneqassasoq. Inuit innarluutillit illersuisoqarfiat Tilioq 2018-imiit manna tikillugu inunnit 600t sinnerlugit amerlatigisunit saaffigineqartareerpoq, inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersorneqarumallutik.

-Kommissionimiit inuit pillugit sulianik oqaaseqartoqarsinnaassanngilaq soorlu oqartussanut imaluunniit tusagassiorfinnut, taamaasilluni nalunaarusiani inuit innarluutillit aallaavigalugit allaaserinnittoqarsinnaasassanani. Illersuisutut suliassanik sanngiillisitsineruvoq aamma inuit innarluutillit atukkatik pillugit oqariartuuteqarsinnaanerannut kiffaanngissusaannik ajorseriartitsinerussaaq, Kommune Kujallermut aamma Qaanaamut angalanermik nalunaarusiagut takuinnariarsigit, inuit innarluutillit atugaat inuit pisinnaatitaaffiinut naapertuutinngilluinnartut saqqummiunneqarput.

Kommissioni tallimanik komissæreqartussaavoq taakkulu isumaqatigiilllutik suliassanik aalajangiussisartussaallutik. Kommissæritut siulittaasoq aalajangiisinnaassuseqarnerussaaq ilaasortanut allanut sanilliullugu, kommissærilu ataaseq iliuusissatut pilersaarusiorluni suliaqarsinnaanera ajornakusoornerulissalluni.

Inuit innarluutillit illersuisuat isumaqarpoq Naalakkersuisut maanna inuit pisinnaatitaaffii pillugit pitsanngorsaasinnaasut nutaanik aallaqqaataaniik pilersitseqqinngikkaluarlutik.

-Nunatsinni Inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiit aamma illersuisut ukiuni kingulerni arlaleriarlutik tigussaasunik toqqaannartumillu iliuuserineqarsinnaasunik innersuussuteqartarput, inuit pisinnaatitaaffii qanoq pitsanngorsarneqarsinnaanerinut tunngatillugu, Naalakkersuisut illuatungaanik iliuuseqanngillat, isumaqatigiissutit atsioqataaffigisimasatik eqquutsinniarlugit. Inuit 600t saaffiginnissutigisaat tiguunnariarutsigit, ila inuppassuupput systemimut ilungersortut, Christina Johnsen oqarpoq.

Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiivisa 2016-imiilli Kalaallit Nunaanni inunnik immikkoortitsisoqartannginnissaannut inatsiseqalernissaanut siunnersuuteqartareerpoq, arlaannaataluunniit assigiinngissitsisannginnissamik inatsisiliortoqarnissaa sulissutiginngilaa. Tilioq nalunaarusiani tamaginni innersuussuteqartarpoq.

-Nalunaarusiagut atuarniarsigit aamma innersuussutigisagut iliuuseqarfiginiarsigit, taava Kalaallit Nunaanni inuit pisinnaatitaaffii pitsanngorsassavasi, inuit innarluutillit illersuisuat oqarpoq.

-Eqqarsaatigineqarsimanngilluinnarpoq qanoq ilungersuuteqartartarsimatiginersugut aningaasaliissutaasartut maanna pissarsiarinissaanut, taamaasillutalu suliassagut naammassisinnaalerlugit. Utoqqaat oqaaseqartartuat aamma inuit pisinnaatitaaffii pillugit siunnersuisoqatigiit maanna ima aningaasaliiffiginikittartigaat allaat sineriammut angalasinnaanatik imaluunniit paasisitsiniaasinnaanatik aamma misissuisinnaanatik. Maanna inuit pisinnaatitaaffii pillugit kommissionimi isumaqatigiittoqaqqaartariaqarpoq aningaasat qanoq atorneqassanersut, inuit pisinnaatitaaffiinik pitsanngorsaanerunngilluinnarpoq, sipaarniarnerinnaavoq.

Inuit innarluutillit illersuisuat Christina Johnsen tusagassiortunit uani attavigineqarsinnaavoq cjo@tilioq.gl telefon: +299 34 50 90