Kommuneni innarluutillit pillugit suliaqarfinni isumaginninnermut siunnersortit ilinniarsimasut tallimaannaat – Kalaallit Nunaat tamakkerlugu

Ti­li­up NII­SI­Pip kom­mu­ne­qar­fin­ni i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­nik a­mi­gaa­te­qar­to­qar­ne­ra pil­lu­gu su­aa­ru­te­qar­ne­ra ta­per­ser­sor­paa. In­nar­luu­til­lit pil­lu­git su­li­a­qar­fik i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­nik i­lin­ni­ak­ka­ti­gul­lu pi­gin­naa­ni­lin­nik an­ner­tuu­mik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­voq. Ti­li­up aaq­qiis­su­tis­sat pe­ri­ut­sil­lu nu­taat a­tor­lu­git in­nut­taa­sut pif­fis­saq eq­qor­lu­gu to­rer­su­mil­lu sul­lin­ne­qar­tar­nis­saan­nut qu­lak­kee­ri­sus­saq kaam­mat­tuu­ti­gaa.

 

Kom­mu­ne­qar­fin­ni i­nun­nik i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit a­mi­gaa­taa­ne­rat a­jor­nar­tor­si­u­taa­voq in­nar­luu­til­lit il­ler­su­i­so­qar­fi­a­ta Ti­li­up ar­la­le­ri­ar­lu­ni si­u­mor­tar­si­ma­saa na­qi­ta­ti­gul­lu saq­qum­mer­si­ta­mi­ni u­pa­ru­ar­tor­tar­si­ma­saa. Ta­man­na pil­lu­gu NII­SI­Pip kom­mu­ne­qar­fin­ni i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­nik i­lin­ni­ar­si­ma­su­nik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­so­qar­ne­ra aam­mat­taaq pik­ko­ris­sar­tit­si­sar­nis­saq, si­un­ner­su­e­qa­ti­giit­tar­nis­sar­lu pi­sa­ri­a­qar­ne­rar­lu­gu o­qa­ri­ar­tuu­te­qar­ne­ra, aam­mat­taaq i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit kom­mu­ne­qar­fin­ni­lu su­li­as­sa­nik i­su­ma­gin­nit­tut an­ner­tu­al­laar­tu­mik su­li­ak­ker­sor­ne­qar­tar­ne­ri aaq­qii­vi­gi­ne­qar­ta­ri­a­qar­tut Ti­li­oq-mit ta­per­ser­sor­par­put.

 

Ti­li­u­mi NII­SI­Pip mi­sis­su­gaat qi­mer­loor­si­ma­va­gut ki­sit­si­sil­lu nam­min­neq o­qa­lut­tu­ar­put: Kom­mu­ne­qar­fin­ni in­nar­luu­til­lit pil­lu­git su­li­a­qar­fin­ni i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit i­lin­ni­ar­si­ma­sut ka­til­lu­git tal­li­maan­naap­put – Ka­laal­lit Nu­naat ta­mak­ker­lu­gu.
Ka­laal­lit Nu­naan­ni i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit ka­til­lu­git 231-i­up­put. Taa­maal­laat 77-it a­tor­fi­nit­sin­ne­qar­si­map­put, u­ter­par­pul­lu – tal­li­maan­naat in­nar­luu­til­lit pil­lu­git su­li­a­qar­fin­ni a­tor­fe­qar­put. In­nar­luu­til­lit pil­lu­git su­li­a­qar­fik i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­nik i­lin­ni­ak­ka­ti­gul­lu an­ner­tuu­mik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­voq.

 

In­nut­taa­sut in­nar­luu­til­lit si­u­sis­suk­kut eq­qor­tu­mil­lu i­ki­or­ne­qar­tar­nis­saat Ti­li­u­miit pi­ngaa­ru­te­qar­lu­in­nar­tu­tut i­si­gaar­put. In­nut­taa­sut Ti­li­oq-mut i­ki­oq­qul­lu­tik saaf­fi­gin­nit­tar­tut a­mer­la­ner­paat tas­saa­sar­put a­tuk­ka­tik pil­lu­git su­li­as­sat i­nger­lan­ne­qar­tar­ne­ri­sa pi­laar­pal­laar­tar­ne­ri pis­su­ti­ga­lu­git saaf­fi­gin­nit­tar­tut. In­nut­taa­sut saaf­fi­gin­nit­tar­tut pil­lu­git mi­sis­suk­kat­ta ta­ku­tip­paat su­li­sut pi­gin­naat­si­mik­kut i­nor­sar­tut pis­su­ti­ga­lu­git in­nut­taa­sut su­li­ak­ki­us­saat kuk­ku­su­mik aa­la­ja­ngii­vi­gi­ne­qar­tar­tut, si­vi­su­al­laa­ru­jus­su­ar­tu­mik u­nin­nga­tin­ne­qar­tar­tut  – u­nit­siin­nar­ne­qar­tar­lu­til­luun­niit.

 

In­nar­luu­til­lit pil­lu­git sul­lis­si­neq a­mer­la­soor­pas­su­ar­nik nas­sa­ta­qar­tar­poq in­nut­taa­sul­lu i­nuu­ne­ran­nik su­mil­luun­niit kal­lu­aa­sin­naa­sar­poq. Ta­mak­ku pil­lu­git su­li­su­nik i­lin­ni­ar­si­ma­su­nik pi­sa­ri­a­qar­tit­si­so­qar­poq, taak­ku­lu i­ma i­lin­ni­ar­si­ma­ti­gis­sap­put i­nat­si­ser­pas­su­it paa­si­si­ma­sa­qar­fi­gis­sal­lu­git, i­nu­il­lu in­nar­luu­til­lit aq­qu­saa­gas­saat as­si­giin­ngii­aa­qi­sut i­li­si­ma­sa­qar­fi­gis­sal­lu­git. Su­li­sut i­lin­ni­ar­si­ma­sut in­nar­luu­til­lit pit­saa­ne­ru­su­mik i­nuu­ne­qa­ler­nis­saan­nut aq­qu­tis­si­u­i­su­tut aa­la­ja­ngii­suu­ner­paa­ju­sin­naap­put, su­li­sin­naa­ne­rul­lu a­jor­si­ar­tu­in­nar­lu­ni an­ni­kil­li­ar­tu­in­nar­nis­sa­ra­lu­a­nut pin­ngit­soor­tit­si­sin­naal­lu­tik a­li­sin­ne­ru­soq i­si­ga­lu­gu su­li­ak­ker­suu­tin­ngor­tus­saa­ga­lu­it pin­ngit­soor­til­lu­git. Tas­sa i­maap­poq a­ni­ngaa­sa­nik pi­sar­ta­ga­qa­liin­na­ra­ni su­li­leq­qin­nis­saa­nut aq­qu­tis­si­u­i­suu­sin­naap­put. Meeq­qap i­lin­ni­aq­qin­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sin­ne­qar­ne­ra aam­ma tas­sa­niis­sin­naa­voq, in­nar­luu­ti­nik nu­taa­nik nas­saar­fi­gi­ne­qa­qat­taa­gin­na­ra­ni i­nuu­ner­mi sin­ne­ra a­ni­ngaa­sa­nik pi­sar­ta­ga­qar­tun­ngor­lu­ni.

 

Maan­na tu­sa­gas­si­u­ti­ti­gut saq­qum­mi­un­ne­qar­toq Ti­li­u­mi ta­kor­nar­ta­rin­ngi­lar­put, ta­man­na pil­lu­gu pit­saa­su­tut i­si­gaar­put Meeq­qa­nut, I­nuu­sut­tu­nut I­la­qu­ta­riin­nul­lu Naa­lak­ker­su­i­soq Pa­nee­raq Olsen, o­qar­mat u­per­naap i­nger­la­ne­ra­ni ti­gus­saa­su­mik Naa­lak­ker­su­i­sut qa­noq i­li­uu­se­qar­ni­ar­ner­lu­tik na­lu­naa­ru­te­qas­sa­maar­tut. Ta­ma­tu­ma in­nar­luu­til­lit sul­lin­ne­qar­ne­ri­sa an­ner­tu­ne­ru­su­mik sam­mi­ne­qar­ne­ru­ler­nis­saa­nut ne­ri­ul­lu­ar­ner­mik pi­ler­sit­si­voq, Ti­li­oq-mi­lu ta­mak­ku pil­lu­git i­lin­ni­ar­si­ma­su­tut i­sum­ma­nik taar­ti­gee­qa­ti­giin­nis­sa­mut am­ma­vu­gut. Qu­la­ri­ne­qas­san­ngi­laq pi­soq Ti­li­oq-p na­laa­nin­ngaan­niit qa­ni­mut ma­lit­ta­ri­ne­qas­sam­mat.

 

Ti­li­oq-miit aaq­qiis­su­tis­sa­nik nu­taa­nik, pe­ri­ut­si­nik nu­taa­nik in­nut­taa­sut kom­mu­ne­qar­fin­ni eq­qor­tu­mik sul­lin­ne­qar­nis­saan­nut qu­lak­kee­ri­sus­saq ta­per­ser­sor­par­put. I­nun­nik i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­nik a­mer­la­ne­ru­su­nik ka­ju­mis­saa­ra­lu­ni­lu i­lin­ni­ar­tit­si­so­qas­sa­soq, aam­mat­taaq su­li­ner­min­ni a­tuk­ka­mik­kut pit­saa­ne­ru­su­mik a­tu­ga­qa­lis­sa­sut a­tor­fim­min­nii­gin­nar­nis­sa­min­nul­lu qiim­mas­saa­tis­saan­nik pi­ler­sor­ne­qas­sa­sut. Ta­mak­ku sa­ni­a­ti­gut aam­ma pi­ngaa­ru­te­qar­poq su­li­as­sa­nik i­nger­lat­si­sut – i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­ti­tut i­lin­ni­ar­si­ma­suu­ga­lu­a­ru­nik i­lin­ni­ar­si­ma­suun­ngik­ka­lu­a­ru­nil­luun­niit – i­li­ni­aq­qin­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sin­ne­qas­sa­sut i­nu­it in­nar­luu­te­qar­tut i­ki­or­ne­qar­nis­saan­nut i­nat­si­sip i­ti­ne­ru­su­mik paa­si­si­ma­sa­qar­fi­gi­ler­nis­saa­nut. Ta­man­na qi­ti­u­su­mik i­si­gi­ni­ar­ne­qar­ta­ri­a­qar­poq, tas­sa­mi su­li­sut pit­saa­sut taa­maa­sil­lu­tik a­taan­nar­nis­saat tas­sa­ni qu­lak­keer­ne­qas­sam­mat, i­ngam­mik i­nun­nik i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit i­lin­ni­ar­si­ma­sut eq­qar­saa­ti­ga­lu­git.

 

In­nar­luu­til­lit sul­lin­ne­qar­tar­ne­ran­ni kuk­ku­sar­ne­rit i­nat­si­si­ti­gul­lu i­su­man­naat­su­mik a­tu­ga­qar­ne­ri­sa a­mi­gar­tar­ne­rat  kom­mu­ne­qar­fin­nit i­la­gin­nar­ne­qar­tar­ne­ran­nit i­lin­ni­ar­si­man­ngit­su­nil­lu su­li­so­qar­tar­ner­mit pis­su­te­qaan­nan­ngi­laq. Pat­si­saa­ner­paa­soq tas­saa­voq po­li­ti­kik­kut a­ni­ngaa­sa­qar­nik­kul­lu tun­nga­vi­a­ti­gut tu­nul­li­us­si­sar­ne­rit. Aam­mat­taaq in­nar­luu­ti­lin­nik sul­lis­si­neq eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu kom­mu­ne­qar­fin­nut I­su­ma­gin­nin­ner­mi A­qut­si­so­qar­fim­mit si­un­ner­sor­ne­qar­neq i­ki­or­ne­qar­ner­lu an­ner­tuu­mik a­mi­gaa­taa­voq. I­ngam­mik i­nat­si­si­ti­gut pis­sut­si­nut i­ki­or­ne­qar­nis­saq i­nat­si­si­ti­gul­lu a­tuu­ti­ler­sit­si­ner­mut tun­nga­sut pis­sar­si­a­ri­u­mi­naat­ta­qaat. Pis­sas­sar­fik pe­ri­ar­fis­sat­si­a­laa­voq kat­sor­saa­ner­mut tun­nga­sut eq­qar­saa­ti­ga­lu­git, ki­si­an­ni taan­na ki­si­mi naam­man­ngi­laq. I­su­ma­gin­nin­ner­mut A­qut­si­so­qar­fi­up i­nat­sim­mi su­li­as­sal­lu aal­lun­ne­qar­tar­ne­ri­ni si­un­ner­su­i­su­tut a­ki­sus­saaf­fim­mik ki­vit­se­qa­taa­nis­saa su­li a­mi­gaa­taa­voq.

 

Naa­lak­ker­su­i­sut kom­mu­ne­qar­fiil­lu aaq­qiis­su­tis­sa­nik nu­taa­nik im­mik­kut sam­mi­sa­qar­ta­ri­a­qa­ra­lu­ar­put kom­mu­ne­qar­fin­ni in­nut­taa­sut pil­lu­git su­li­as­sat pif­fis­saq eq­qor­lu­gu to­rer­su­mil­lu su­li­a­ri­ne­qar­nis­saan­nut qu­lak­kee­ri­sus­sa­mik. Tu­pin­na­qaaq i­su­ma­gin­nin­ner­mut si­un­ner­sor­tit i­lin­ni­ar­si­ma­sut taa­ma i­kit­si­gi­sut taa­ma an­ner­tu­ti­gi­su­mik in­nar­luu­til­lit pil­lu­git su­i­las­sa­qar­tin­ne­qar­tar­ma­ta.