Tilioq nyheder

Rettigheder sat på dagsorden i Inatsisartut

På årets forårssamling er der hele fire forslag, der omhandler personer med handicap og en forbedring af deres vilkår. ”Det er glædeligt, at der på samlingen er så stor et fokus på personer med handicaps rettigheder” udtaler handicaptalsmand Christina Johnsen ”Vi tror de mange forsl

Læs mere »

Alle har ret til hjælp til at klare sig selv

§§ Mine rettigheder – DINE rettigheder – VORES rettigheder §§§ I TILIOQ sætter vi i en række artikler fokus på FN’s handicapkonvention og hvad den helt konkret betyder for dig og mig i Grønland. Læs og lær om vores alles rettigheder.   Artikel 26 – Habilitering og reha

Læs mere »

Kalender

April 6/4 – Sugisaqs generalforsamling, Frivillighuset – Stadionvej 1, Nuuk. kl. 13-17 25/4 – 2. behandling af Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om støtte til personer med handicap. 25/4 – 1. behandling af Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalak

Læs mere »

Nu har vi anerkendt udfordringerne – hvad så nu?

Vi har med stor glæde fuldt med i debatten i kølvandet på Institut for Menneskerettigheders rapport til FN’s Handicapkomité som peger på nogle af de store udfordringer der er for personer med handicap i Grønland. Ikke mindst er vi glade for, at man på nationalt og kommunalt plan endelig

Læs mere »