Tilioq nyheder

Borgmester Ane Hansens mening i AG nr. 5 2021

Tilioq har i samarbejde med AG fået lov til at dele borgmester Ane Hansens mening, der udkom onsdag d. 3. februar 2020. Her efterlyser hun et større samarbejde omkring de psykisk syge. Tilioq kan godt genkende ordlyden i indlægget. Se mere om emnet i Tilioqs viden om psykiatri og på vide

Læs mere »

Tilioqs strategi for 2021-2023

Tilioq har netop udgivet sine strategiske fokuspunkter for 2021-2023. Tilioq har i forhold til strategiske fokuspunkter indhentet inputs fra handicapforeninger og organisationer på et møde i Nuuk i november 2020. – Vi glæder os til fortsætte med vores gode samarbejde med landets handica

Læs mere »

Tilioq og MIO gæster Illeq

https://www.youtube.com/watch?v=s0-ZfXGBhYk Handicaptalsmanden Christina Johnsen og Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge gæstede live tv-showet illeq d. 19.januar. 2021.  Her blev der talt om talsmandsopgaver og de borgernære opgaver, som blandt andet sker ved borgerhenvendelser til MIO el

Læs mere »

Jul 2020

Endnu et travlt, lærerigt og begivenhedsrigt år er gået.  Vi synes, at vi har nået meget, og vi har igen i år formået at sætte handicap på dagsordenen. Det har til tider været hektisk, da jeg havde en del projekter, som jeg ville nå at have færdig, inden min talsmandsperiode udløb i

Læs mere »