Nyheder

Svagtseende spørger: Hvem laver I boliger for?

Hans Peter Larsen bor i en bolig beregnet til en kørestolsbruger.Som svagtseende er det slet ikke optimalt for ham.     Hans Peter Larsen deltog i #NIIKGIVEME 5 og i valg og informationsavisen “Bedre vilkår for personer med handicap”  Foto: Leiff Josefsen Kommunerne fortæller st

Læs mere »

Isoleret i hjemmmet: Kun i skole ti dage om året

Foto Leiff Josefsen Kommuner, skolesystem og lærere har svært ved at forståbørn med handicap, siger Sofiannguaq Slot Pedersen. Huner er mor til et barn med ADHD og autisme, og mener dermangler viden på området.   Sofiannguuaq Sloth Pedersen deltog i #NIIKGIVEME5 samt i valg og informatiosn

Læs mere »

Arbejde: Det kan gøres meget bedre

Foto: Leiff Josefsen Arbejdsmarkedet er på ingen måde gearet til personer med handicap, mener ergoterapeut Sara Jilsø Fleischer, der selv har et handicap og har kæmpet mod systemet. Du kan også læs om hendes mening på facebook #NIIKGIVEME5 og i valg og informationsavisen “bedre vilk

Læs mere »

Plads til alle

  -Mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle andre, siger formanden for NIIK Anders Meilvang i avisen om “bedre vilkår for personer med handicap.  På billedet kan man se Anders Meilvang, billedet er taget fra Tilioqs seminar for foreninger og organisationer i 2019 Der skal

Læs mere »

Fakta om handicap

  Handicap opstår i mødet mellem funktionsnedsættelsenog samfundets barriere. Det kan være forhindringer på arbejdspladsen, i byrummet eller når du besøger venner og familier. Det er ikke personen, der er sit handicap. Det er samfundets manglende tilpasning, der giver problemet.  Hvad er

Læs mere »

Tilioqs 10 anbefalinger til kommuner

11) Kommuner fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling 2) Indføre klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap 3) Sikre at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte

Læs mere »