Tilioq nyheder

Plads til alle

  -Mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle andre, siger formanden for NIIK Anders Meilvang i avisen om “bedre vilkår for personer med handicap.  På billedet kan man se Anders Meilvang, billedet er taget fra Tilioqs seminar for foreninger og organisationer i 2019 Der skal

Læs mere »

Fakta om handicap

  Handicap opstår i mødet mellem funktionsnedsættelsenog samfundets barriere. Det kan være forhindringer på arbejdspladsen, i byrummet eller når du besøger venner og familier. Det er ikke personen, der er sit handicap. Det er samfundets manglende tilpasning, der giver problemet.  Hvad er

Læs mere »

Tilioqs 10 anbefalinger til kommuner

11) Kommuner fastsætter klare procedurer for kvalitetssikring af sagsbehandling 2) Indføre klare og offentligt tilgængelige tidsfrister for svar på ansøgninger om støtte til personer med handicap 3) Sikre at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte

Læs mere »

Kommunerne lever ikke op til loven, men har de fået chancen?

Et år efter at loven om støtte til personer med handicap trådte i kraft, er der stadig mangeuafklarede spørgsmål om lovens implementering både hos borgerne og kommunerne Det er nu et år siden, at en ny lov om støtte til personer med handicap trådte i kraft. Tre ud af fem kommuner har uda

Læs mere »

Årsberetning for 2020

Tilioq udgiver hermed årsberetningen for 2020. 2020 var et år, hvor ny viden blev skabt. Tilioqudgav fire store rapporter og analyser og har dermed været med til at øge viden om personer med handicap i Grønland.  Fælles for samtlige udgivelser er, at der følger en række anbefalinger, som

Læs mere »

Anbefalinger til Inatsisartutvalg 2021

Tilioq ønsker at være fremadskuende og løsningsorienteret, så vilkårene for personer med handicap, deres pårørende og handicapfagligt personale kan forbedres. Derfor opfordrer vi politikere, kandidater, partier og vælgere til at tage disse anbefalinger op i valgkampen. Medborgere: Spørg

Læs mere »