Om Tilioq

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut.                            Tilioqs opgaver er lovbundne og at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

De overordnede opgaver er blandt andet:

·         At rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang.

·         At rådgive og vejlede offentlige og private institutioner.

·         At sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap foregår i henhold til FN’s handicapkonvention.

·         At vurdere forhold for personer med handicap i Grønland.

·         Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland.

·         At foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår.

·         At samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår i Grønland.

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.