Om Tilioq

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut.                        Tilioqs opgaver er lovbundne og at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

De overordnede opgaver er blandt andet:

  •          At rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang.
  •          At rådgive og vejlede offentlige og private institutioner.
  •          At sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap foregår i henhold til FN’s handicapkonvention.
  •          At vurdere forhold for personer med handicap i Grønland.
  •          Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland. 
  •          At foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår. 
  •          At samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår.

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.