Handicaptalsmanden

Christina Johnsen er Grønlands første handicaptalsmand. Hun blev udnævnt til posten i slutningen af september 2017 og startede den 1. november 2017. Christina har en fortid hos politiet, hvor hun var tjenestegørende ved Grønlands politi og senere også ved Nordjyllands politi fra 1994 til 2013. Hun har også en cand.jur. fra Aalborg Universitet og har også været kredsdommer ved Qeqqata Kredsret. Derudover har Christina også arbejdet som juridisk konsulent ved Qeqqata Kommunia, og har også en autorisation som offentlig forsvarer ved domstolene.

Christina kommer fra Sisimiut, hvor hun nu bor med sine to børn og samlever.

For Christina er det vigtigt, at borgernes retssikkerhed styrkes og alle behandles retfærdigt, uanset social, økonomisk, politisk, helbredsmæssig baggrund, og at der udvises respekt for det enkelte individ, ligesom en stor mærkesag for hende også er, at indbyggerne i Grønland skal kende deres rettigheder.

Hvad laver handicaptalsmanden

Handicaptalsmanden har til opgave at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Handicaptalsmandens overordnede opgaver er blandt andet, at:

  • Rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang
  • Rådgive og vejlede offentlige og private institutioner
  • Sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap i henhold til FN’s handicapkonvention
  • Vurdere forhold for personer med handicap i Grønland
  • Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland
  • Foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår
  • Samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår i Grønland

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Handicaptalsmanden

Arbejder ud fra denne lovtekst
http://lovgivning.gl