Handicaptalsmanden og de lovmæssige opgaver:

Handicaptalsmanden har til opgave at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Handicaptalsmandens overordnede opgaver er blandt andet, at:

  • Rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang
  • Rådgive og vejlede offentlige og private institutioner
  • Sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap i henhold til FN’s handicapkonvention
  • Vurdere forhold for personer med handicap i Grønland
  • Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland
  • Foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår
  • Samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår i Grønland

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Den første handicaptalsmand:

foto af Christina Johnsen

Christina Johnsen var Grønlands første handicaptalsmand. Hun var handicaptalsmand i perioden 1.november 2017 – 31.maj 2021. 

For den første handicaptalsmand var det vigtigt, at borgernes retssikkerhed blev styrket og alle behandles retfærdigt, uanset social, økonomisk, politisk, helbredsmæssig baggrund, og at der udvises respekt for det enkelte individ, ligesom en stor mærkesag for hende også var, at indbyggerne i Grønland skal kende deres rettigheder.

Læs mere om Handicaptalsmanden i

Inatsisartutlov nr. 19 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmanden i lovgivning.gl