Handicaptalsmandsinstitutionen TIlioqs navn og logo

Tilioqs logo

Navnet Tilioq er fundet i bogen ”Kalaallit Aqqi – Grønlandske personnavne” skrevet af Nuka Møller og er valgt af handicaptalsmanden selv.

Tilioq kan betyder ven, men kan også betyde sendebud. Det er netop sendebuds-betydningen, som er det fine og velegnede navn til handicaptalsmandsinstitutionen, da en talsmand netop taler på vegne af nogle mennesker og her i dette tilfælde til samfundets beslutningstagere. 

Navnet Tilioq blev taget i brug i december 2017 

Der blev også lavet en logokonkurrence. Det var af stor betydning at logoet også afspejlede navnet Tilioq og at sendebudsbetyd-ningen blev fremhævet.

Logoforslaget fra Kristen Miilu Møllers med to kajakker blev logokonkurrence vinderen. Det var især symbolikken af at overlevere meddelelser eller breve, som tidligere tiders ”paartoq” der var rammende.