Christina

Christina Johnsen

Er født i 1973. Christina er uddannet jurist fra Aalborg Universitet og har derudover også en politiuddannelse og har været ansat ved politiet fra 1994 til 2013. Christina har efter sin jurauddannelse arbejdet som kredsdommer, som juridisk konsulent ved Qeqqata Kommunia og som offentlig forsvarer ved domstolene. Christina er udnævnt for en 3 årig periode ind til 31. oktober 2020, men med mulighed for forlængelse i en 3-årig periode mere.

Mail: cjo@tilioq.gl
Tlf: 345091

AnnaIda

Anna Ida H. Jonnson

Er født I 1989 og har en kandidatgrad inden for internationale udviklingsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet. Anna Ida har arbejdet for Operation Dagsværk og Mellemfolkelig Samvirke i Danmark og andre lande og en del frivilligt arbejde. Anna Idas primære opgaver er projekt- og udviklingsarbejde sammen med handicaptalsmanden og informationsmedarbejderen.

Mail: annaida@tilioq.gl
Tlf.: 345093

Elisa

Elisa Boassen

Er født i 1979, og har de sidste 22 år siddet i kørestol efter en ulykke. Elisa har en TNI, administrationsuddannelse fra Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk. Elisa har arbejdet på Sundhedscenteret i Sisimiut, hvor hun sørgede for lønninger, faktureringer og administrative opgaver. Elisas primære opgaver er sørge for økonomien hos Tilioq. Elisa bistår også med mange praktiske ad hoc opgaver og besvarer en del af de indkomne henvendelser.

Mail: elisa@tilioq.gl
Tlf.: 345092