Virksomheder, private personer eller fonde kan støtte tilioqs arbejde

“Du kan som virksomhed i Grønland være med til at fremme personer med handicaps rettigheder på forskellige måder, og dermed fremme Grønlands mål om at efterleve FNs konvention om rettigheder for personer med handicap. Tilioq har en række ideer til, hvordan i kan udvise socialt ansvar og fremme personer med handicaps vilkår.”

Inkluder personer med handicap eller deltag aktivt i Tilioqs projekter

Tilioq har i sin vision og mission en række projekter, der skal fremme vilkår og forhold for personer med handicap. Blandt andet kan i som virksomhed deltage i vores projekt om inklusion på arbejdsmarkedet. 

Tilioq og Qeqqata Kommunia indgik i efteråret 2018 et samarbejde om at få flere personer med handicap i arbejde. Projektet er tænkt som et pilotprojekt, som senere kan udvides til resten af landet. Vores kampagne ”Alle kan bidrage” blev skudt i gang i går. Den første video er allerede set og delt flere tusinde gange.

Tilioq vil gerne inddrage erhvervslivet, fordi det er vigtigt at forskellige virksomhederer er repræsenteret. Hvis i er interesserede i at høre mere kan i kontakte projektmedarbejder Anna Ida H Jonsson på annaida@tilioq.gl

Se video om projektet, som kan findes på vores YouTube kanal.

Se evt. Tilioq’s vision og mission for at deltage i andre projekter

Et socialt ansvar kan også udvises ved at ansætte en praktikant med handicap.

Personer med handicap har ret til at få en uddannelse på lige fod med alle andre. Dette indebærer også at finde en egnet praktikplads, hvilket for nogle personer med handicap er en udfordring. Flere undersøgelser viser i øvrigt at mangfoldighed på arbejdspladsen skaber værdi og innovation – læs mere om dette her.

Inkluder personer med handicap i Jeres reklamer og markedsføringer. Fra Tilioq så vi gerne, at den store mangfoldighed i samfundet blev afspejlet i al markedsføring. Børn, unge, voksne, gamle. Store og små, tykke og tynde. Med og uden handicap. 

Kunne det evt. tænkes, at der sad en person med handicap med rundt om julebordet i julereklameavisen, eller at I i Jeres HR-avis også viste Jeres lærling med et handicap?

Det kan være svært for personer med handicap at komme ind og orientere sig butikker, cafeer eller kontorer enten på grund af trapper eller meget tunge døre. Tilioq ønsker at vi alle tager et ansvar for at sikre en bedre tilgængelighed i det offentlige rum. Man kan blandt andet indarbejde tilgængelighed i planløsninger, når der bygges eller renoveres og anvende automatiske døråbnere. 

Personer med handicap har ret til at have lige muligheder for adgang til de fysiske omgivelser, transportmuligheder, information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og – systemer

Disse tiltag kan du støtte økonomisk

Tilioq har i 2018 og 2019 inviteret alle handicapforeninger og organisationer i Grønland til et seminar og konference, hvor der også deltog relevante interessenter på handicapområdet. Det første seminar og konference i 2018 blev afholdt og Sisimiut, og sidste år i 2019 blev der inviteret til seminar og konference i Nuuk, læs mere om Foreningsseminar i 2019 og  konference om INKLUSION i 2019

Det har kostet ca. 250.000-280.000 kroner at afholde et seminar og konferende med 40 medlemmer fra handicapforeninger og organisationer fra hele Grønland. I konference var der 70 deltagere i alt, udover handicapforeninger deltog politikere, myndigheder, organisationer mv. 

i 2020 modtog Tilioq 90.000 kr. i støtte fra NAPA – Nordens Institut i Grønland til at afholde et seminar for unge med handicap i Nuuk. formålet er at unge med handicap i Grønland og Danmark kan udveksle erfaringer, styrke unge med handicaps viden om rettigheder, skabe forandring og inklusion. Vi takker NAPA- Nordens Institut i Grønland for støtten.   

 

I kan støtte Tilioqs årlige seminar og konference eller ungeseminaret, der skal gentages i 2021 ved at kontakte projektmedarbejder Anna Ida H Jonsson på annaida@tilioq.gl eller skriv til info@tilioq.gl

Tilioq takker Nuna Fonden som har støttet Tilioqs første seminar og konference for handicapforeninger og organisationer i 2018.

Det er vigtigt for Tilioq at komme ud på kysten for at se og tale med personer med handicap og se hvilke forhold de har lokalt. Orienteringsrejsen kræver mange økonomiske udgifter til rejse, ophold, leje af lokaler og afholdelse af borgeraktiviteter. 

I kan yde økonomisk støtte til vores ture og dermed hjælpe os med at sætte fokus på personer med handicaps vilkår langs hele kysten.

Tilioq tager på årlige orienteringsrejser. Vores første store orienteringsrejse var til Sydgrønland i august 2019. Rejserapporten udkom den 3. december og har skabt debat om forhold for personer med handicap og reaktioner. 

Tilioq tog på orienteringsrejse til Qaanaaq i 2020, et år hvor den nye lov om støtte til personer med handicap er trådt i kraft. I rejserapporten Tilioq Avani blev det dokumenteret at der er et stort behov for at implementere loven, og at der mangler viden om rettigheder og lovgivning. 

Samtlige rejserapporter kan ses på vidensbank/Tilioqs publikationer og materialer

Tilioq bruger handicapuge 41 til at sætte fokus på personer med handicap. 

I 2020 indgik Tilioq et samarbejde med NIIK og Pissassarfik for at producere et oplysningskampagne om “Mit usynlige handicap”, hvor 8 personer med forskellige former for usynlige handicap stod frem og fortalte deres historie og hvordan de ønsker at blive mødt af andre.  Videoen med Natasha Jakobsen er en stærk portræt af en ung person med skizofreni og en drøm for sin fremtid, den blev vist over 40.000 gange på Tilioqs side på Facebook. 

I tidligere år har Tilioq i handicapuge 41 – en kampagne på vores facebookside med  #Naliga. Kampagnen med overskriften JEG ER IKKE MIT HANDICAP, som fik rigtig meget positiv respons. Vi vil meget gerne vise den store smukke mangfoldighed vi har i landet og at personer med handicap VIL og KAN bidrage.                  

Vi ville gerne vise vores kampagner til ALLE i Grønland – ikke kun til de ”heldige” der har hurtigt og betaleligt internet. Vil være overalt i Grønland – også Savissivik og Aappilattoq. Skiltereklamer er dog meget bekostelige. Men det kunne være rigtig flot med lignende kampagner – skiltereklamer eller spots, med virksomhedens og Tilioq-logo på.

Grønland har meget lidt struktureret viden og data på handicapområdet og Tilioq arbejder på at producere viden og opfordrer alle relevante myndigheder til at gøre det samme. 

Disse undersøgelser og analyser er udgivet, og Tilioq har et mål om at lave flere undersøgelser og viden om handicap i Grønland:

Tilioq har i samarbejde med Ilisimatusarfik lavet en holdningsundersøgelse, der belyser hvilke holdninger der er til personer med handicap.  Den færdige rapport blev offentliggjort i efteråret 2020.

Den første analyse af borgerhenvendelser til Tilioq fra personer med handicap, pårørende og fagpersoner i Grønland, analysen udkom i maj 2020. 

Vi har brug for flere undersøgelser og analyser, det betyder at der fortsat er behov for økonomiske støtte at at foretage produktion af viden og data. Kontakt Analyse og projektmedarbejder Drude Daverkosen på Drude@tilioq.gl 

Tilioq gør en indsats for at samle alle undersøgelser og rapporter i Grønland på handicapområdet i  Tilioq.gl’s vidensbank,

I 2020 skal Grønland eksamineres af FN’s handicapkomité og vi skal i den forbindelse udarbejde en skyggerapport/parallelrapport ved siden af den som Selvstyret udsender. Det er et ønske at Tilioq deltager fysisk i Genève for at præsentere skyggerapporten, som vi forventer sker i efteråret 2020. og dette kan kun lade sig gøre med en økonomisk støtte.

På grund af Covid-19 restriktioner er dette plan udskudt, men er stadig relevant at støtte økonomisk, da vi fortsat gerne vil præsentere skyggerapporten, når restriktionerne ophæves og planerne kan gennemføres. 

Tilioq har indgået et samarbejde med UILU Stories v/Aka Hansen om en dokumentarfilmsprojekt med arbejdstitlen: “Jeg er ikke mit handicap”.

Dokumentarserien skildrer personer med handicaps hverdagsliv i Grønland. Dokumentarserien  består af fire programmer, der hver især skildrer to personer med handicaps hverdag på godt og ondt. Programmerne vil vise, hvordan samfundet skaber barriere for individet, men også hvordan samfundet og menneskene i det, kan fjerne disse barriere, så personer med handicap kan leve på lige fod med alle andre. Med dokumentaren, vil projektet fortælle historier om mennesker, der hidtil har været gemt og glemt og vise det hele mennesket frem at have fokus på en persons handicap.

Tilioq takker NunaFonden son nu har støttet opstartsfasen af projektet. Samt modtaget 200.000 kroner fra Tips og Lotto til videreførelse af dokumentarprojektet som vil få præmiere i 2021.

 

I er velkommen til at kontakte Tilioq på info@tilioq.gl for at indgå i samarbejde om projekter eller støtte vores arbejde. 

Tak til alle sponsorer som har givet penge til Tilioq

Arctic indigenous Fund
Arctic indigenous Fund, klik her og se mere
Tips og lotto midlerne pulje C
Tips- og lottomidlerne - til almennyttige formål (pulje C), klik her og se mere
Klik på NunaFondens logo og se deres hjemmeside
Klik på NunaFondens logo og se deres hjemmeside

Tak til virksomheder som har sponsoreret med penge, services, frivillige mv.

Se mere om Sømandshjemmet ved at klikke på logoen
Se mere om Sømandshjemmet ved at klikke på logoen
Læs mere om Inuk Resource, ved at klikke ind her
Læs mere om Inuk Resource, ved at klikke ind her
Klik ind på Dorthe Ivalo Foto
Klik ind på Dorthe Ivalo Foto
Klik ind på Radio tusaataats side
Klik ind på Radio tusaataats
Sermitsiaq.ag's logo
klik her ind på sermitsiaq.agl
Pisiffik, klik her og se deres hjemmeside
Pisiffik, klik her og se deres hjemmeside
Hotel Icefiord, klik her og besøg deres hjemmeside
Hotel Icefiord, klik her og besøg deres hjemmeside
Klik her og se mere om brugseni
Klik her og se mere om brugseni