Oplysning om rettigheder fra by til bygd

I november inviterer handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq til deres første seminar og konference. Her skal der sættes fokus på FN’s handicapkonvention og hvordan den kan bruges til at forbedre personer med handicaps vilkår i samfundet.

Seminaret og konferencen er en del af et projekt, som skal sætte fokus på personer med handicaps rettigheder langs hele kysten. Tilioq vil også som en del af projektet udvikle en dobbeltsproget letlæselig version af handicapkonventionen. Denne ’læs let’ bog er den første af sin art i Grønland, og den skal bruges som et redskab til at oplyse borgere i Grønland om de rettigheder handicapkonventionen fastsætter. Tanken bag bogen er at den kan bruges af foreninger og andre personer der har med personer med handicap at gøre, både privat og fagligt til at forstå konventionen og de rettigheder den indebærer.

– Det har været vigtigt at få foreningerne med i dette projekt, fordi de har rødder over hele Grønland. De har et solidt netværk og specialiseret viden om deres lokalområde og medlemsskare. Vi håber at seminaret og den letlæselige version af handicapkonventionen kan bruges af foreningerne som et redskab til at oplyse deres medlemmer og den lokale befolkning om konventionen og de dertilhørende rettigheder, for på den måde vil flere personer kunne kræve, at deres rettigheder bliver overholdt.” Fortæller handicaptalsmanden Christina Johnsen om formålet med seminaret.

Til seminaret er der inviteret repræsentanter fra de mange handicapforeninger som findes i Grønland. Seminaret vil sætte fokus på frivillighed, organisering og kampagnearbejder med handicapkonventionen i fokus. Det bliver et unikt rum hvor foreningerne kan dele udfordringer og sejre og på den måde lærer af hinanden. Derudover kommer Thorkild Olesen, formand for danske handicapforeninger som gæsteoplægsholder og deler sine erfaringer med foreningsarbejde.

Som afslutning på det todages seminar holdes der en national konference hvor selvstyret, kommuner, institutioner og andre interessenter på handicapområdet er inviteret. Konferencen vil gøre status på, hvor langt Grønland er i arbejdet med at overholde konventionen.
Derudover vil konferencen skue fremad og rette blikket mod, hvordan man gennem et øget samarbejde kan bruge handicapkonventionen aktivt til at fremme personer med handicaps vilkår og rettigheder i Grønland

– Takket være Nuna Fonden har vi kunne sende invitationerne til seminaret og konferencen i november. Projektet er kun muligt på grund af deres støtte og den er vi meget taknemmelig for. Og tak til støtte fra Sømandshjemmet i Sisimiut, fastslår Christina Johnsen.

Seminaret og konference vil foregå I Sisimiut i dagene 9-11 november.