Orienteringsrejse til Qaanaaq

-Vi glæder os rigtigt meget til at komme ud til den nordligste by, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen i forbindelse med udmeldingen om Tilioqs næste orienteringsrejse til Qaanaaq.  

Handicaptalsmanden Christina Johnsen samt Tilioq sekretariat skal på orienteringsrejse til Qaanaaq fra d. 20.-27.maj 2020, for at se på og vurdere forhold for borgere med handicap. 

-Vi glæder os rigtigt meget til at komme ud til den nordligste by, og møde personer med handicap, deres pårørende og fagpersoner om deres forhold. Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er til for alle borgere i Grønland, det er vigtigt for mig som handicaptalsmand, at komme ud og møde borgere i yderområderne, hvor det er, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Handicaptalsmanden skal i henhold til handicaptalsmandsloven vurdere de forhold personer med handicap lever under, ud fra bestemmelserne og intentionerne i FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap. Tilioq er nu i gang med at planlægge et program for aktiviteter, møder og borgerhenvendelser i Qaanaaq.

-Vi ønsker at få et indblik i hvordan forholdene er for personer med handicap, deres pårørende og de mennesker som arbejder med personer med handicap i byen og hvis muligt i bygderne. Vi søger at lære mere om hvordan kommunen forvalter handicapområdet, hvordan det organiseres og samt få en fornemmelse af borgernes oplevelse af de tilbud kommunen giver dem, siger Christina Johnsen.

De endelige program for orienterinsrejsen vil blive offentliggjort på tilioq.gl og sendt til pressen inden selve rejsen. Planen for rejsen kan eventuelt påvirkes af Covid-19 Corona-virus situationen, og når der sker en ændring af planen for rejsen vil det blive meddelt.