TALSMANDENS OPGAVER

Handicaptalsmanden skal arbejde på at sikre og fremme rettigheder og interesser for personer med handicap samt rette fokus på og informere om vilkår i samfundet for personer med handicap.

HANDICAPKONVENTIONEN

Handicapkonvention er en international aftale om at personer med handicap skal have lige muligheder i livet og at de skal have de samme rettigheder som alle andre mennesker.

MARTHA

Martha er en syntetisk grønlandsk stemme, som kan forvandle tekst til tale. Den er ikke et oplæsningsprogram, men sammen med talefunktioner i andre programmer kan den bruges til at oplæse tekst.

TILIOQ DEBAT FORUM

Mange informationer blandt personer med handicap og pårørende til personer med handicap fås meget tilfældigt. Derfor har vi lavet dette bruger-til-bruger forum, hvor man kan stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Vidste du at

Mennesker med handicap skal have samme muligheder som alle andre: Mulighed for uddannelse og arbejde. For at have et sundt og raskt liv. For at være med i samfundet – i foreninger, i kulturtilbud.

Hvis du fx har fået afslag på et hjælpemiddel, en støtteperson eller noget helt 3. hos kommunen eller en anden myndighed har du disse rettigheder:

  • Du har krav på en begrundet afgørelse og at myndigheden skal forklare dig på hvilken baggrund de har truffet afgørelsen.
  • Du har krav på en skriftlig afgørelse.
  • Myndigheden har pligt til at vejlede dig om klage og ankemuligheder.
  • Du kan anke din sag hos det sociale ankenævn

Der er noget der hedder det sociale ankenævn? Her kan du klage over kommunens afgørelser på det sociale område. Du kan også klage over afgørelser vedr. pension, der er truffet af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Læs mere om hvordan du kan klage på deres hjemmeside.

FN’s handicapkonvention skal fremme, beskytte og sikre muligheden for, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre samt fremme respekten for deres naturlige værdighed. Læs handicapkonventionen her 

Det er muligt at tage folkeskolens evaluerende prøve på særlige vilkår.
I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen § 24:
”Skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår for elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre med hensyn til at kunne gennemføre prøven.”
Du kan finde loven her.

At du kan søge om aktindsigt, hvis du ønsker at se din sag i kommunen. Det kan du gøre hvis de fx ikke reagerer på din henvendelse, eller du er i tvivl om hvor og hvor langt din sag er og ikke du ikke kan få svar på det, fra kommunen.

Afspil video

Støt Tilioq's arbejde

Du kan støtte Tilioqs arbejde for at styrke personer med handicaps rettigheder og vilkår i Grønland, ved at trykke på knappen ’støt Tilioq’. Vi er taknemlig for hver en donation.