Perfekt timing at lave en national handlingsplan nu

Hos Tilioq er vi er glade for at lovforslaget om støtte til personer med handicap blev sendt videre i udvalg og er klar til 2. behandling inden månedens udgang. Lovforslaget er godt, flot og ambitiøst og tager udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

Men når loven bliver endeligt vedtaget, kan den dog ikke stå alene. Vi skal have hele samfundet med. Vi har brug for en 360 graders tur rundt i hele samfundet og en handleplan, som tager udgangspunkt i FN’s handicapkonvention vil netop kunne sikre dette.

Vi finder det derfor glædeligt at se, at der er fremsat et beslutningsforslag (punkt 48), der netop er en opfordring til at Naalakkersuisut seneste til FM 2020 fremlægger en national handlingsplan, hvorledes man sikrer at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder or personer med handicap. Fra Tilioq vil vi meget gerne være behjælpelige med forslag til hvad en langsigtet tværpolitisk national handlingsplan kunne indeholde. Det kunne blandt andet være:

 • En lov der forbyder diskrimination af personer med handicap
 • Et nyt bygningsreglement med universal byggeri, så alle kan komme rundt
 • Tilgængelighed også i forhold til IT, tv, og andre teknologiske muligheder
 • Undersøgelser/evalueringer og rapporter, der med jævne mellemrum foretages ved blandt andet kommunerne, uddannelsesstederne, arbejdspladser og befolkningen, der kan måle hvordan det står til på handicapområdet
 • Database med statistik over personer med handicap i Grønland
 • Kampagner som nedbryder fordomme om personer med handicap og fremmer inklusionen i samfundet
 • Flere uddannelsestilbud for personer med handicap
 • Flere jobs og fleksibilitet til personer med handicap
 • Et højere fradrag eller et socialt frikort, så personer med handicap kan påtage sig flere jobs uden at blive straffet så hårdt økonomisk, og i tilgift blive inkluderet i samfundet
 • Bedre sundhed for alle. Hvordan sikrer vi at eksempelvis personer med psykisk sygdom kommer til læge i tide?
 • En sammenhængende infrastruktur, der også tilgodeser personer med handicap og gangbesværede
 • Omsorgsdage for pårørende til personer med handicap

På denne måde kan vi sikre at personer med handicaps rettigheder bliver overholdt, og at de kan leve på lige fod med alle andre i samfundet. For som det ser ud nu, virker det ind i mellem tilfældigt, hvad der sker på handicapområdet. Vi har brug for pejlemærker og mål som går på tværs af alle partier, og uden indflydelse på hvem der politisk styrer landet.

Beslutningsforslag til en national handlingsplan