Pissassarfik og Tilioqs høringssvar til ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2021 om bygningsreglementet”

Klik her og læs

Departementet for Boliger og Infrastruktur har anmodet Pissassarfik og Tilioq om at komme med eventuelle bemærkninger til ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2021 om bygningsreglementet”.

høringssvaret blev afsendt d. 4.marts 2021