Rettigheder for døve og tegnsprogsbrugere

Rettigheder for døve og tegnsprogsbrugere

Kender du dine rettigheder som døv eller tegnsprogsbruger?

Hos Tilioq hører vi om flere døve og tegnsprogsbruger, som ikke kan komme i kontakt med myndighederne på grund af mangel på tolkning. Men som døv har du nogle rettigheder, som skal overholdes.

Grønland har ratificeret FN’s handicapkonvention. Dermed har vi forpligtiget os til at gøre samfundet så tilgængeligt som muligt for personer med handicap. Dette inkluderer en forpligtigelse til at tilbyde døve- og tegnsprogstolkning.

Den 1. januar 2020 fik Grønland en ny lovgivning om støtte til personer med handicap. Denne lovgivning skal sikre, at personer med handicap har de samme muligheder i samfundet som alle andre. I vejledningen til loven fremgår det, at uddannelsesinstitutioner, kultur- og kirkefaciliteter og sundhedsvæsenet har pligt til at stille tolkning til døve og svært tunghøre til rådighed. Det vil sige at myndighederne skal tilbyde dig tolkning, når du kommer til dem. Det er myndighedernes pligt at booke og betale for tolkningen.

Hvis ikke der findes en døve- eller tegnsprogstolk, hvor du bor, kan myndigheden stille en fjerntolk til rådighed. En fjerntolk tolker gennem en computer. Det burde således være muligt, at få en tolk uanset hvor du befinder dig på kysten.

Hos Tilioq håber vi, at vi sammen kan være med til at sikre endnu flere rettigheder for døve og tegnsprogsbrugere og sikre at de rettigheder, som allerede findes, bliver overholdt.