Rettigheder sat på dagsorden i Inatsisartut

På årets forårssamling er der hele fire forslag, der omhandler personer med handicap og en forbedring af deres vilkår. ”Det er glædeligt, at der på samlingen er så stor et fokus på personer med handicaps rettigheder” udtaler handicaptalsmand Christina Johnsen ”Vi tror de mange forslag, bl.a. er udsprunget af det fokus der har været på de store udfordringer, der er på handicapområdet i det forløbne år – udfordringer vi jo også har været med til at påpege” fortsætter hun.

Ikke mindst har Christina set frem til, at den længeventede handicaplovgivning skal behandles under forårssamlingen. Den skulle egentlig være færdigbehandlet på forårssamlingen sidste år i 2018, men på grund af valget blev lovearbejdet udskudt. ”Det er rigtig ærgerligt, at det hele er blevet udskudt med et år, men det er ventetiden værd. Den nye lovgivning er meget mere præcis og overskuelig. Det er meget mere tydeligt, hvem der gør hvad. F.eks. hvornår det er Naalakkersuisut og hvornår det er kommunerne der har pligten til at handle.”

Den kommende handicaplov indføre et paradigmeskift i måden man servicerer borgere med handicap. Den lægger sig op af handicapkonventionen og det sociale handicapbegreb, i og med at man får tildelt støtte på baggrund af det handicap, der opstår i mødet med samfundet. I den nuværende og forældede lovgivning er det kun personer med vidtgående handicap, som er omfattet og kan få støtte og hjælp. Derudover indfører den kommende lovgivning en række rettigheder for personer med handicap gennem en række ’skal-paragraffer’, hvor der hovedsageligt i den nuværende lovgivning står at kommunerne ’kan’ yde støtte.

”Den kommende lovgivning her helt klart et stort fremskridt, i forhold til at sikrer personer med handicaps vilkår og rettigheder” mener Christina, ”men det er et stort og vigtigt arbejde som ligger foran os. Kommunerne, sagsbehandlere og andre fagpersoner skal klædes på til at implementerer loven. Så det er nu styrkeprøven går i gang. For det er kun, hvis loven omsættes til afgørelser og praksis ude i kommunerne at forskellen vil kunne mærkes af dem det gælder, nemlig personer med handicap og deres pårørende. Og netop arbejdet med implementeringen af lovgivningen, vil vi følge på nært hold.” lover Christina.

I kalenderen du se datoerne for, hvornår de 4 forslag behandles i Inatsisartut.


Det samfundsrelaterede handicapbegreb

Personer med handicap er defineret som personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige samfundsmæssige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre