Sisimiut – midtpunkt for nordisk møde om samarbejde på handicapområdet

I slutningen af august summede Sisimiut af alle nordens sprog. Repræsentanter fra nordens forskellige handicaporganisationer og eksperter fra de nordiske landes regeringer fløj til byen for at diskutere, hvordan man på nordisk plan kan samarbejde om at styrke personer med handicaps vilkår og rettigheder. Det er første gang at et sådan møde finder sted i Grønland. At Sisimiut blev valgt som vært for dette møde, skyldes i høj grad at byen er hjemsted for flere af de nye tiltag, som selvstyret har sat i værk på handicapområdet. Nemlig Pissassarfik, det nye handicapcenter og Tilioq – Handicaptalsmandsinstitutionen.

Erfaringer udveksles på tværs af landegrænser
Ugen var fyldt op med møder og besøg og kulminerede i et seminar afholdt af Nordisk Velfærdscenter, som satte fokus på hvordan man sikrer støtte og service til alle personer med handicap – også i tyndt befolkede områder. I handicaptalsmandsinstitutionen var vi så heldige at blive inviteret til at fortælle om vores arbejde, både til de forskellige nordiske handicaporganisationer og på seminaret. ”Det har været en inspirerende uge. Det har været givende at udveksle erfaringer omkring hvordan man i de forskellige lande arbejder for at fremme personer med handicaps rettigheder,” udtaler handicaptalsmanden Christina Johnsen, ”En jurist fortalte om hvordan man i Island har et team af bisiddere, der hjælper personer med handicap i forhold til møder med det offentlige, hjælp til at komme til lægen, økonomi og så videre. Jeg kunne forstille mig at et lignende tiltag, ville være til stor hjælp for personer med handicap i Grønland. Vi modtager flere gange om ugen opkald fra kysten fra borgere med handicap som har brug for råd og vejledning specielt i forhold til deres kommunikation med det offentlige. I den nye handicaplovgivning som lige nu er under behandling, er der lagt op til at personer med handicap kan få hjælp og bistand fra en bisidder. Det er klart muligt at hente inspiration fra lande som Island”

”Vi har også kunne bidrage med vores unikke erfaringer” fortæller Christina, ”for eksempel har de færøske deltagere i seminaret henvendt sig for at snakke om, hvordan vi som handicaptalsmandsinstitution er organiseret og hvilket råderum vi har. Der har nemlig været snak om at Færøerne også skulle have en Handicaptalsmand. Det er dejligt at kunne biddrage med vores erfaringer, og vi ser frem til at samarbejde med de nordiske handicaporganisationer i fremtiden.”

Se hele Nordisk Velfærdcenters seminar her:

https://www.youtube.com/watch?v=jGEnSu7VIvI

https://www.youtube.com/watch?v=lVLjDcKpsls