Stor ledighed blandt personer med handicap

 

-Det er bekymrende, at der her er endnu en undersøgelse, der viser at mange personer med handicap står uden for arbejdsmarkedet. Retten til arbejde er en vigtig rettighed i Handicapkonventionen, og det er samfundets opgave at indrette et arbejdsmarked, der kan inkludere personer med handicap, der har et ønske om at komme i arbejde, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen

Naalakkersuisut har udgivet en ny statistisk opgørelse, der viser at personer registreret med vidtgående handicap har en meget lavere beskæftigelsesgrad end personer uden handicap, og at personer med handicap i højere grad lever som enlige. Dette understøtter resultater fra Tilioq og Ilisimatusarfiks netop udgivet rapport ”Holdninger til Handicap”.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdets nye statistiske opgørelse viser at 75 procent af personer registreret med vidtgående handicap i årene 2018 og 2019 modtoger enten førtidspension eller offentlig hjælp. I Tilioqs og Ilisimatusarfiks nye udgivelse ”Holdninger til Handicap” fremgår det ligeledes at kun 54 procent af personer med et handicap som modtager en pensionsydelse er i den arbejdsdygtige alder.

Desuden viser begge undersøgelser et lavere uddannelsesniveau hos personer med handicap i sammenligning med personer som ikke har et handicap.

Det er bekymrende, at der her er endnu en undersøgelse, der viser at mange personer med handicap står uden for arbejdsmarkedet. Retten til arbejde er en vigtig rettighed i Handicapkonventionen, og det er samfundets opgave at indrette et arbejdsmarked, der kan inkludere personer med handicap, der har et ønske om at komme i arbejde, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Personer med handicap lever som enlige

Et andet resultat fra departementets opgørelse viser at 84 procent af personer over 18 år og registreret med vidtgående handicap lever som enlige, mens dette kun gælder for 51 procent af befolkningen som helhed. Departementet opgørelse viser ligeledes at 70 procent af personer med vidtgående handicap ikke har nogle børn. Tilioqs og Ilisimatusarfiks undersøgelse viser, at kun én ud af tre personer i befolkningen har positive holdninger om at være i et parforhold med en person med et handicap.

På baggrund af de to undersøgelser må vi antage, at det kan være svært for personer med handicap at finde en partner og stifte familie, hvis man ønsker sig dette.

-Det er vigtigt at vi aftabuiserer det at have et handicap meget mere – både i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet, men i særdeleshed også i de private forhold. Personer med handicap bør f.eks. vises meget oftere i medierne også, når det ikke handler om handicap. Også gerne når det handler om finanspolitik, infrastruktur, uddannelse eller andet, som optager samfundsdebatten,  Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

To forskellige måder at forstå handicap

De to undersøgelser viser de samme tendenser for personer med handicap, men med forskelle i resultaterne. Dette skyldes, at der er anvendt forskellige måder at opgøre handicap på. Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdets statistiske opgørelse er baseret på 1131 borger der i 2018-2019 var registreret under den daværende forordning om vidtgående handicap. Således er undersøgelsen baseret på personer, der har søgt om, og fået bevilliget støtte via daværende forordning om personer med vidtgående handicap. Rapporten ”Holdninger til Handicap” er på den anden side baseret på , hvor de adspurgte er blevet spurgt om de selv vurderer at de har et handicap. Her har 18 procent af de adspurgte svaret ja til, at de har et handicap. Det er således en bredere forståelse af personer med handicap i ”Holdninger til Handicap”, der inkluderer flere personer med mindre handicap end de som har været registreret som personer med vidtgående handicap, og som med større sandsynlighed er i arbejde.

-Uanset hvilken metode undersøgelserne er lavet ud fra,
så viser begge undersøgelser og analyser, at der hos befolkningen er en stor
gruppe borgere, der ikke er inkluderet godt nok på arbejdsmarkedet og i
samfundet, siger Christina Johnsen.

 

Klik her og læs

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet udkom med statistik opgørelse over personer med vidtgående handicap d. 26.november. 

Klik på rapportforsiden og læs Naalakkersuisuts nyhed. 

Klik og læs

Tilioq og Ilisimatusarfiks analyse af befolkningsundersøgelsen “Holdninger til Handicap”, den udkom d. 17. november 2020.