Suleqataavunga skal sikre inklusion på arbejdsmarkedet

Seks virksomheder i Qeqqata Kommunia underskriver en hensigtserklæring om at inkludere personer med handicap på deres arbejdspladser, det sker i forbindelse med Tilioqs arbejdsmarkedsprojekt.

Alle kan bidrage
Klik her og se mere om projektet

Tilioq har med sit arbejdsmarkedsprojekt ’Alle kan bidrage’ inviteret virksomheder fra Qeqqata Kommunia både i Maniitsoq og Sisimiut til at deltage i virksomhedsnetværket Suleqataavunga. Et netværk af virksomheder som aktivt vil arbejde for at øge inklusionen af personer med handicap på arbejdsmarkedet og i deres virksomhed. Netværket er den første af sin slags i Grønland.

Tirsdags d. 6.oktober 2020 underskrev seks virksomheder i Sisimiut hensigtserklæringen Suleqataavunga. En erklæring om at fremme inklusion af personer med handicap i deres virksomhed og deltage i ”Suleqataavunga”-netværk. Virksomhederne er Qeqqata Kommunia, Arctic Circle Business, Thermo Elektrikeren, Sømandshjemmet i Sisimiut, Arctic Star Aps samt Tupilak Constructions. Tilioq er også i dialog med flere virksomheder i Qeqqata Kommunia, der er interesserede i at blive en del af Suleqataavunga-netværket.

Klik her: Arctic Star ApS

Redskaber til inklusion                                                                                                    -Alle virksomheder har et ansvar for det samfund som de er i. Det vil sige at virksomheden tager et socialt ansvar, og efter dens bedste evne / ressourcer, prøver at inkluderer de mennesker der er i samfundet omkring den, siger Henrik Sachse fra Arctic Star i Sisimiut. 

Han underskrev en hensigtserklæring om Suleqataavunga, som indeholder både guidelines til hvad virksomheder kan gøre for at sikre inklusion af personer med handicap og ’Guide Om Handicap og Job’, en håndbog som er tiltænkt kommunale medarbejdere, der skal hjælpe personer med handicap med at komme ind på arbejdsmarkedet, samt arbejdsgivere, som har ansat eller overvejer at ansætte personer med handicap. Desuden kan pjecen bruges til oplysning til personer med handicap eller deres pårørende. I denne guide kan man læse om en række forskellige handicap, sygdomme og diagnoser, og hvad disse betyder i forhold til beskæftigelse.

-Fint materiale især guiden, der giver en masse oplysninger om de forskellige handicaps og de hensyn man skal tage i arbejdssituationerne, siger Henrik Sachse.

Infoboks: Projektet ’Alle kan bidrage’ er blevet til gennem et samarbejde mellem Tilioq og Qeqqata Kommunia. Projektet har udviklet oplysningsmaterialer med håndbøger om handicap og arbejde, forskellige typer af beskæftigelse samt guidelines med konkrete forslag til, hvordan virksomheder kan sikre inklusion af personer med handicap. Samarbejdet mellem Qeqqata Kommunia og Tilioq om projektet ’Alle kan bidrage’ er nu afsluttet og projektet videreføres af Tilioq igennem virksomhedsnetværket Suleqataavunga.  

Inklusion er en del af FN’s verdensmål

Undersøgelser har vist, at diversitet og mangfoldighed er ressourcer for en arbejdsplads, der kan bidrage til virksomhedens udvikling og vækst. Når man ansætter personer med handicap, får man altså et nyt perspektiv på virksomhedens arbejdsgange. Mangfoldighed og diversitet leder til nye ideer og fremmer derved virksomhedens konkurrenceevne. Virksomheden er gennem Suleqataavunga-netværket med til at arbejde for opfyldelsen af følgende verdensmål:

Opbakning fra erhvervsorganisation  Erhvervsorganisationen Arctic Circle Business har også tilsluttet Suleqataavunga-netværket.

– Vi har valgt at skrive under på hensigts erklæringen fordi projektet så smukt viser at der er et ressource potentiale i alle. Ved at åbne sin arbejdsplads op for flere, er man med til at øge arbejdsstyrken i landet -til god gavn for erhvervslivet. Vi ser det udelukkende som en positiv udvikling til gensidig gavn, siger direktør i Arctic Circle Business Louise Lynge Berthelsen.

Klik på: Arctic Circle Business

Tilioq og Qeqqata Kommunia har også lavet oplysningsvideoer om personer med handicap i arbejde.

 – Det der især var godt var videoerne – disse gav netop et helt konkret billede af hvilken forskel det kan gøre for det enkelte individ og hvor lidt der skal til fra en virksomhed. Det var med til at punkterer de bekymringer man måtte have, omkring om man som virksomhed kan rumme at have en person med handicap ansat, siger Louise Lynge Berthelsen.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er glad for opbakningen fra både erhvervslivet og ikke mindst Qeqqata Kommunia.

– Vi siger stor tak til Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business for at deltage i arbejdsmarkedsprojektet og for at fortsætte med engagere sig i netværket Suleqataavunga. Vi har gennem projektet afdækket de forhindringer som der kan være for personer med handicap, der gerne vil bidrage i arbejdsmarkedet. Vi ved at virksomheder allerede gør et stort stykke for at sikre inklusion af personer med handicap i deres arbejdspladser, og vi håber at Suleqataavunga-netværket kan blive udbredt langs kysten.

Netværket Suleqataavunga er et helt nyt initiativ. Det næste skridt, er at der holdes et møde i netværket, med fokus på hvad virksomhederne har brug for, for at sætte handling bag ordene i hensigtserklæringen. Mange af virksomhederne gør allerede meget arbejde for at inkluderer personer med handicap. Netværkets formål er at gøre dette arbejde lettere ved at virksomhederne kan dele deres erfaringer og de i samarbejde med Tilioq kan sætte fokus på at skabe flere muligheder og nye samarbejder på tværs af virksomheder, myndigheder og organisationer.

Tilioqs rolle i netværket er at koordinerer møder og skabe samarbejder på tværs af virksomheder, myndigheder og organisationer.

Pressen kan kontakte deltagere i Suleqataavunga projektet

Henrik Sachse, Direktør Arctic Star, på mail: arctic@cat.gl, Tel  +299 865257

Louise Lynge Berthelsen, Direktør i Arctic Circle Business, på mail: louise@acb.gl tel. +299 863500

 

Handicaptalsmanden Christina Johnsen på mail: cjo@tilioq.gl tel: +299 34 50 90