Tilioq aflyser nationale seminar og konference for 2020

Billede: Fællesbillede af deltagere til Tilioqs seminar for handicapforeninger og organisationer i Grønland i 2019.

Det er med beklagelse at Handicaptalsmanden desværre må meddele at Tilioq aflyser dette års nationale seminar og konference for handicapforeninger, interesseorganisationer og på grund af covid-19 restriktioner.

-Der er på nuværende tidspunkt i Selvstyrets bekendtgørelse et forbud imod arrangementer m.v. hvor deltagerne indrejser fra andre kommuner, og det betyder at vi er nødt til at aflyse Tilioqs årlige nationale seminar og konference, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen og henviser til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 28 af 31. juli 2020 om midlertidig restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang.

Tilioq har arbejdet med forskellige former for scenarier for det nationale seminar og konference og har med tålmodighed afventet om der kom nye retningslinjer. På denne baggrund har vi vurderet om der ville åbne sig muligheder for at arrangere seminaret og konferencen. – Men vi må se i øjnene at vi desværre må aflyse for i år, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Tilioq glæder sig meget til at møde foreninger og organisationer, når forholdene igen gør det muligt. Tilioq har en ambition om at styrke civilsamfundet og der igennem handicapforeninger og organisationer og fremme personer med handicaps rettigheder og forhold.

-Vi inddrager handicapforeninger og organisationer i vores arbejder, og seminaret og konferencen fra 2019 var en succes. Deltagerne kom med gode input og anbefaling for bedre inklusion af personer med handicap i samfundet. Her kom der løsningsforslag til hvordan vi som samfund sammen kan skabe de bedste rammer for inklusionen af personer med handicap på tværs af uddannelsesområdet, socialområdet, arbejdsmarkedet, infrastruktur og sundhedsvæsenet, siger Christina Johnsen.

I november vil Tilioq sørge for at være i kontakt med alle handicapforeningerne for at få deres inputs til næste års arbejde, disse møder vil foregå fysisk hvis muligt og ellers over telefonen eller online.