Tilioq i Nord

 

 

Handicaptalsmandens rejserapport for Qaanaaq udgives i Nuuk.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen fremlægger Tilioq i Nord for pressen på et mødelokale i Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. d. 21.september kl.10.00

Læs Tilioq i Nord ved at trykke på forsiden. 

KNR interview om rejserapporten for Qaanaaq

-Personer med handicaps forhold og udfordringer i Qaanaaq minder meget om de udfordringer, som kan opleves i andre byer på kysten. Men i og med at Qaanaaq er geografisk isoleret, utilgængeligt og at kommunen strukturelt og organisatorisk oplever en stor udskiftning af arbejdskraft (ex. sagsbehandlere og støttepersoner) så forværres og forstærkes udfordringerne for personer med handicap. Det vil sige, det er vanskeligt at efterleve handicapkonventionen, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen i forbindelse med offentliggørelsen af rejserapporten for Qaanaaq med titlen Tilioq i Nord.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen fremlagde rejserapporten for Qaanaaq overfor Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassen, udvalgsformand Apollo Mathiassen samt ledelsen i kommunen tirsdag d. 15 september.

Christina Johnsen under telefonmødet med Avannaata Kommunia
Borgmester Palle Jerimiassen
Ledelsen i Avannaata Kommunia

Handicaptalsmanden der er på tjenesterejse i Nuuk bruger anledningen til at fremlægge Rejserapporten for Qaanaaq ”Tilioq i Nord” for pressen d. 21. september i mødelokalet på Jens Kreutzmannip aqq. 4 th. kl. 10.00.  

-Jeg er her for blandt andet for at videreformidle de budskaber vi fik fra borgerne i Qaanaaq. For Avannaata Kommunia skal og kan ikke stå alene med at løfte opgaverne på handicapområdet i Qaanaaq. Tilioq har lavet en række anbefalinger, som retter sig mod andre myndigheder og sektorer, som findes her i Nuuk. Det er blandt andet Naalakkersuisut, Selvstyret, Inatsisartut, Sundhedsvæsenet, Tele Greenland og KNR. Det er anbefalinger som skal gøre forholdene for personer med handicap i Qaanaaq bedre, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

-Anbefalingerne kan bruges som inspiration. Måske har de forskellige myndigheder og instansser allerede selv nogle gode løsningsforslag, som allerede er igangsat. Men det er vigtigt at der bliver handlet, så Grønland kan efterleve FN’s handicapkonvention og ikke mindst yde borgerne med handicap den hjælp og støtte, de har krav på i henhold til lov om støtte til personer med handicap, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Borgere har krav på et system der virker                                                                                                                                                    Tilioq var på orienteringsrejse til Qaanaaq i slutningen af maj. Under rejsen havde Tilioq 47 en-til-en samtaler med personer med handicap og deres pårørende, som ønskede råd og vejledning om deres rettigheder. Tilioq kontaktede i forbindelse med rejsen borgere med handicap, pårørende samt kommunale medarbejdere i bygderne Siorapaluk og Savissivik. I Qaanaaq besøgte Tilioq også sundhedscenteret, plejehjemmet, Avanersuup Atuarfia, kommunen samt familiecenteret for at tale med ansatte på handicapområdet. Derudover afholdte Tilioq et arrangement om handicapkonventionen for borgerne i Qaanaaq.

Rejserapporten Tilioq i Nord beskriver personer med handicaps udfordringer i byen Qaanaaq og dens bygder. Rapporten beskriver blandt andet hvordan Avannaata Kommunias kontor i Qaanaaq er fysisk utilgængelig for personer i kørestol, så borgere må få deres sager behandlet på gaden, langsom sagsbehandling, der giver problemer med borgernes retssikkerhed, stor udskiftning af handicapfagligt personale og problemer med implementering af den nye handicaplov. Det uddybes desuden at, der er mangel på bokollektiver/bofællesskaber og væresteder for personer med handicap og at der er stor mangel på støttepersoner.

-Borgere med handicap i Qaanaaq har krav på et system, der virker. De har ret til et system, der sikrer at de får den støtte og hjælp, de har krav på i forhold til handicaploven, og de har ret til at leve et liv på lige fod med alle andre i Qaanaaq. Som det er nu, så er forholdene for personer med handicap vanskelige i Qaanaaq og ikke mindst i bygderne, siger handicaptalsmanden Christina Johnsen. 

Kontakt handicaptalsmanden Christina Johnsen på mail: cjo@tilioq.gl tel. +299 55 19 50

eller Projektmedarbejder Anna Ida Jonsson på Annaida@tilioq.gl