Tilioq markerer vedtagelsen af ny handicaplov med en kaffemik

Tilioq glæder sig over, at flertallet af Inatsisartut i går d. 5 juni vedtog en ny lov om støtte til personer med handicap (handicaploven) og dette fejres med en kaffemik i Tilioqs hovedkontor i Sisimiut.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen er utrolig glad for at Inatsisartut vedtog den nye handicaplov. Den nye lov om støtte til personer med handicap tager afsæt i FN’s handicapkonvention og er et paradigmeskifte i synet på personer med handicap.

– I Tilioq har vi set frem til vedtagelsen af handicaploven. Loven er et paradigmeskifte, da vi skal se en persons handicap som samfundsskabt barriere. Den nye lov tager afsæt i handicapkonventionen, og det betyder at samfundet har pligt til at fjerne de samfundsskabte barriere, som forhindre en person med handicap til at kunne leve et liv på lige fod med alle andre.

Der er en god systematik og overskuelighed i loven med tværsektorielle løsninger, der i henhold til § 3 i den nye lov, siger at: ”En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv”.

Derudover åbner den nye lov op for at kunne få hjælp af en bisidder. Vi oplever, at mange borgere ikke har overskud, og nogle gange heller ikke evner til at påklage tvivlsomme afgørelser for ankenævn eller ombudsmanden.

Vi er glade for den for at loven nu er vedtaget og har også været glade for at blive inddraget godt i lovforarbejdet. Vi ønsker alle i Grønland tillykke med den nye lov

Kaffemik i Tilioqs hovedkontor sker fra kl. 14.00 frem til 16.00, hvor der er kaffe, te og kager