TILIOQS REJSERAPPORT FOR KOMMUNE KUJALLEQ

Tryk på forsidebilledet af “Tilioqs Søsætter Kajakken. rejserapporten Kommune Kujalleq” for at læse den omfattende rapport, der indeholder vurderinger om forhold for personer med handicap i henhold til FN’s handicapkonvention. 

Rejserapporten har en række anbefalinger stillet til Kommune Kujalleq, Naalakkersuisut, Inatsisartut, Selvstyret og andre instanser med forslag til forbedringer til gavn for borgere med handicap i Kommune Kujalleq men også i resten af Grønland. 

 

Handicaptalsmanden Christina Johnsen havde planlagt at være i Qaqortoq d. 3. december for at fremlægge Tilioqs rejserapport for Kommune Kujalleq, men på grund af forsinkelser og ændringer i rejseplanerne er rejsen annulleret. 

-Det er rigtigt ærgerligt, at jeg som handicaptalsmand ikke kan overrække rejserapporten personligt til modtagerne i Kommune Kujalleq. Det er den første rejserapport Tilioq udgiver, den er meget omfattende, og vi havde glædet os til at dele med Kommune Kujalleq men også resten af landet. Fordi mange af de problemstillinger, som vi oplevede på vores orienteringsrejse, også er gældende andre steder i landet, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen.

Som bekendt var handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq på orienteringsrejse i Kommune Kujalleq fra. 10. -23. august. Her besøgte handicaptalsmanden Christina Johnsen sammen med Tilioq-sekretariatet Narsaq, Alluitsup Paa, Narsarmijit, Nanortalik, Qaqortoq samt to fåreholdersteder. Og nu udkommer Tilioqs store og omfattende rejserapport: ”Tilioq søsætter Kajakken- Rejserapport Kommune Kujalleq 2019”.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen vil fremlægge rejserapporten på et skype møde med Kommune Kujalleq.  – Som talsmand, talerør og budbringer for personer med handicap, er det en opgave som ligger mig stærkt på sinde, at få videreformidlet de oplysninger, iagttagelser og observationer vi erfarer, til beslutningstagere og myndigheder, siger Christina Johnsen.

“Tilioq søsætter kajakken – Rejserapport for Kommune Kujalleq 2019” er en dobbeltsproget rapport på 90 sider, som beskriver orienteringsrejsens formål, aktiviteter og beskrivelser af viden, som Tilioq har fået fra borgere med handicap, deres pårørende, handicapfaglige personale og mange flere. Rapporten er tematiseret med handicapkonventionens artikler og indeholder personlige portrætter af mennesker med handicap og deres daglige udfordringer.

-Vi oplever desværre, at mange borgere føler, at de står alene og ensomme med deres udfordringer, og at der er langt til beslutningstagerne. Vi mødte gentagende gange borgere, som følte at de kæmpede imod en mur og et uigennemskueligt kommunalt system, når de søgte om hjælp og støtte.  Vi mødte også handicapfaglige medarbejdere, som oplevede at besparelser på området forringede deres faglighed og beslutningskompetencer, og udfordringer i forhold til at fastholde ufaglærte omsorgspersonale, siger Christina Johnsen.

Rapporten konkluderer at Kommune Kujalleq har udfordringer med at efterleve flere artikler i handicapkonventionen, blandt andet om manglende tilgængelighed, mangel på støtte og personale og med hensyn til beskæftigelse og inklusion.

Tilioq mødte  også engagerede mennesker og ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel for personer med handicap. Der er dog nogle strukturelle forhold, som gør det vanskeligt. – Vi oplevede desværre at der var stor mangel på viden omkring rettigheder og lovgivning og at mange lod sig nøjes med forhold, der ikke hører til i et velfærdssamfund, siger Christina Johnsen.

Tilioq har i alt 27 anbefalinger i rejserapporten, heraf 10 punkter til Kommune Kujalleq og resten til Selvstyret, Naalakkersuisut og Inatsisartut, Sundhedsvæsenet og andre aktører i samfundet.

– Ingen forvaltning, myndighed, departement, styrelse, pårørende eller borgmester eller Handicaptalsmand kan løse problemerne alene. Derfor må alle stå sammen om at løfte handicapområdet i Grønland. Det er mit håb, at alle tager anbefalingerne til sig og handler på dem, siger Christina Johnsen.

Inatsisartuts udvalg for familie og sundhed er på orienteringsrejse i Sisimiut i denne uge, hvor de også vil få fremlagt rejserapporten. 

Del på facebook
Facebook
Del på google
Google+
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest