Uden pårørende står mange med handicap alene

Tilioqs analyse ’Et selvstændigt liv’ viser, at der i høj grad brug for de bisiddere som handicaplovens § 24 giver borgere med handicap ret til. Der er også brug for et større fokus på at de pårørende til personer med handicap får råd og vejledning, så de kan hjælpe deres familie på bedst mulig måde.

– Nogle personer med handicap kan ikke selv formulere sig, skrive klageformularer på grund af deres handicap. Og mange mangler overskuddet til at kræve at deres rettigheder bliver overholdt, når de henvender sig til myndighederne. De har ikke overskud til at kæmpe de kampe der er med myndighederne. Her er de pårørende ofte en uvurderlig hjælp, siger Christina Johnsen. Tilioq har netop udgivet en analyse af 353 borgerhenvendelser fra perioden 2017-2019.

Tilioqs analyse ”Et selvstændigt liv” fremgår det at knap 52 % af henvendelserne til Tilioq bliver foretaget af pårørende. Eksempel på en pårørende der henvender sig:

En kvinde skriver til Tilioq vedrørende sin voksne bror, der har mange forskellige diagnoser. Broderen bor i en anden by. Ingen tager sig af ham. Det er svært at hjælpe ham, når hun ikke bor i samme by, og når broderen ikke selv kan læse og skrive.

-Vi oplever at pårørende til personer med handicap også har behov for råd og vejledning til at håndtere de udfordringer, der kan være i forbindelse med at have en søskende, et barn, en forældre eller en ven, som har et handicap. Det er frustrerende for pårørende at se en de holder af, ikke får den nødvendige hjælp til at håndtere de barriere, der er i samfundet, siger Christina Johnsen og fortsætter.

Tilioq oplever at pårørende søger vejledning hos os, når de er blevet afvist af myndighederne, når disse forsøger at hjælpe deres familiemedlemmer med handicap igennem ansøgningsprocesserne hos myndighederne.  Sagsbehandler afviser ofte de pårørende med, at personen med handicap er myndige og selv skal tage kontakten til sagsbehandlerne, siger Handicaptalsmanden.

Bisiddere får en vigtig rolle

I loven om støtte til personer med handicap fremgår det at en personer med handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder når kommunen skal behandle en sag om støtte. Af de ca. 60 henvendelser Tilioq har modtaget siden loven trådte i kraft, har ikke en eneste fået tilbudt støtte af en bisidder.

– Dette er tankevækkende, når vi ved at der er hårdt brug for bisidderne, siger Handicaptalsmanden.

-Samfundet overlader et helt utroligt stor ansvar og nogle gange en byrde til pårørende til personer med handicap, når personer med handicap ikke får støtte og hjælp de har ret til. Tilioq anbefaler derfor at, kommunerne sikrer at personer med handicap altid tilbydes en bisidder ved behandling af sager om støtte til personer med handicap, siger Handicaptalsmanden Christina Johnsen, Samtidig anbefaler hun hjælp og støtte til pårørende.

Hjælpen og støtten til de pårørende er kan eksempelvis være i form af uddannelse, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og supervision til pårørende der påtager sig at yde hjælp til personer med handicap m.m.