Usynlige handicaps er i fokus på handicapuge 41

Styrelsen for forebyggelse og sociale forhold har valgt fokus på usynlige handicaps til dette års handicapuge 41. 

De opfordrer Kommuner, sportsklubber, foreninger, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, døgninstitutioner og privatpersoner til at lave arrangementer med fokus på at give større indsigt i, hvad der ligger til grund for de usynlige handicap, og hvad der kan gøres for at nedbryde barriererne og inkludere personer med usynlige handicap i hverdagen og samfundet.

Se mere på Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forholds hjemmeside og send en ansøgning om tilskud til aktiviteter.