Lovgivning på handicapområdet

Inatsisartut love:

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

Tryk på lovfilen til venstre og download. 

Klik ind på inatsisit.gl i højre og læs loven.

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2017 om Handicaptalsmand.

for at downloade, tryk på filen i venstre boks. 

Klik ind på inatsisit.gl i højre for at læse loven.

Selvstyrets bekendtgørelser:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

download bekendtgørelsen ved at trykke på fil i venstre,

klik ind på inatsisit.gl i højre og læs den.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap.

Download filen ved at trykke på venstre fil. 

Læs bekendtgørelsen i inatsisit.gl at trykke på højre billed. 

Andre relevante love, bekendtgørelser eller forordninger

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen (trådte i kraft 1. august 2018)

Tryk på billedet for at læse bekendtgørelsen