Nyttige links

Klik ind på det offentlige, tryk på sullissivik.gl

Klik ind til ombudsmanden i Grønlands hjemmeside. tryk på logo. 

Det Sociale Ankenævn er den øverste administrative instans på det sociale område. Klip på billedet og se aua.gl

Udfyld en klageskema til Det Sociale Ankenævn, tryk på Sullissivik.gl logo. 

Læs pjecen om førtidspension, klik på skiltet.

Grønlands Handicapcenter Pissassarfik, klik på deres logo og besøg deres hjemmeside. 

Hent grønlandsk tekst-til-tale-system Martha, klik på Oqaasileriffiks logo. 

Dansk talesyntese fra adgang for alle. klik på billedet og hent. 

Menneskerettighedsrådet i Grønland. klik  på deres logo og kom ind på humanrights.gl

Klik ind på Institut for menneskerretiigheder. 

Klik på flaget og se siden med oplysninger om handicapforeninger og organisationer i Grønland

Her finder du Grønlands Selvstyres gældende love, forordninger og bekendtgørelse. Klik på billedet for at komme ind på www.inatsisit.gl 

Danske handicaporganisationer

Læs “Handicapråd- Det gode praksis” udgivet af danske handicapforeninger

Klik ind på det centrale handicapråd

Institut for Menneskerettigheder, Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet er i et trepartssamarbejde, der omhandler at sikre, at personer med handicap samt handicaporganisationerne bliver inddraget og deltager i overvågningen af Handicapkonventionen. Som en del af samarbejdet blev der afholdt et seminar om, hvordan man kan arbejde frem mod i højere grad at efterleve Handicapkonventionen. Læs referatet af seminaret her