Rapporter og evalueringer

Det centrale handicapråd

Tryk på forsiden af 

De Forenede Nationer  Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Naalakkersuisut 

klik her og læs

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap 2020.

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland 2017.

Tryk på forsidebilledet og læs indholdet. 

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, BDO 2014

tryk på forsiden og læs evalueringen

 

 

Evaluering af handicapområdet efter udlægning til kommunerne pr. 1. januar 2011

Tryk på forsiden og læs evalueringen. 

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet 2016

tryk på forsiden og se indhold

Redegørelse om FN’s handicapkonvention, oktober 2012

tryk på forsiden og læs redegørelsen

Grønlands råd for menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder 

Retten til bolig – status i Grønland 2020

Tryk på forsiden for at læse rapporten

Klik her

Menneskerettigheder i fokus

 

Beretning til Inatsisartut 2019-2020

Menneskeret- tigheder i Grønland Status 2019 om handicap

Institut for menneskerettigheders rapport til FN’s handicapkomité 2019

menneskeret-tigheder i Grønland status 2016.

tryk på billedet og læs status

 

Tryk på forsidebilledet og læs:

Gennemgang af international konventions betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014

Tilsynsenhedens overordnet tilsyn og døgninstitutionstilsyn 

Klik ind på overordnet tilsyn

Klik på venstre billede, og læs om Tilsynsenhedens tilsynsrapporter af kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt 

Klik her og læs om døgnsinstitutions tilsyn

Tilsyn med Landets sociale døgninstitutioner- 

A/S INI Undersøgelser 

Rapport om undersøgelse for handicaptilgængeligheden i offentlige bygninger

VIVE Det nationale forsknings og analysecenter for velfærd

Klik her og læs

http://www.vive.dk

Uddannelsesresultater og -mønstre
for børn og unge med funktionsnedsættelser