Rapporter og evalueringer

Det centrale handicapråd

De forenede nationer konvention om rettigheder for personer med handicap, den fulde version
Forsiden af Konvention om rettigheder for personer med handicap. klik her og læs

Tryk på forsiden af 

De Forenede Nationer  Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Naalakkersuisut 

Døgninstitutionernes årsberetning 2020, klik her og læs

Døgninstitutionernes årsberetning 2020.

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet.

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap 2020, klik her og læs

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap 2020.

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Statistisk opgørelse over personer vidtgående handicap 2020, klik her og læs

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland 2017.

Tryk på forsidebilledet og læs indholdet. 

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, BDO 2014, klik her og læs

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, BDO 2014

tryk på forsiden og læs evalueringen

 

 

Evaluering af handicapområdet efter udlægning pr. 1 januar 2011, klik her og læs

Evaluering af handicapområdet efter udlægning til kommunerne pr. 1. januar 2011

Tryk på forsiden og læs evalueringen. 

Grønlands Folkeskole evaluering 2015, klik her og læs

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet 2016, klik her og læs

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet 2016

tryk på forsiden og se indhold

Redegørelse om FN's handicapkonvention 2012, klik her og læs

Redegørelse om FN’s handicapkonvention, oktober 2012

tryk på forsiden og læs redegørelsen

Grønlands råd for menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder 

Retten til bolig, status i Grønland 2020, klik her og læs

Retten til bolig – status i Grønland 2020

Tryk på forsiden for at læse rapporten

Menneskerettigehder i fokus 2019-2020, klik her og læs

Menneskerettigheder i fokus

 

Beretning til Inatsisartut 2019-2020

Menneskerettigheder i Grønland, status 2019 om handicap, klik her og læs

Menneskeret- tigheder i Grønland Status 2019 om handicap

Institut for menneskerettigheders rapport til FN's handicapkomité 2019, klik her og læs

Institut for menneskerettigheders rapport til FN’s handicapkomité 2019

Menneskerettigehder i Grønland, status 2016, klik her og læs

menneskeret-tigheder i Grønland status 2016.

tryk på billedet og læs status

 

Gennemgang af international konventions betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014, klik her og læs

Tryk på forsidebilledet og læs:

Gennemgang af international konventions betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland 2014

Tilsynsenhedens overordnet tilsyn og døgninstitutionstilsyn 

Klik her og kom ind på Tilsynsenhedens tilsynsrapporter af kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt

Tilsynsenhedens tilsynsrapporter af kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt 

Klik ind her og læs om tilsynsenhedens tilsyn på døgntilbud

Rapporter fra Tilsyn med Landets sociale døgninstitutioner. 

A/S INI Undersøgelser 

Rapport om undersøgelser for handicaptilgængelighed i offentlige bygning. klik her og læs

Rapport om undersøgelse for handicaptilgængeligheden i offentlige bygninger

VIVE

Uddannelseresultater og mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser, klik her og læs

http://www.vive.dk

Uddannelsesresultater og -mønstre
for børn og unge med funktionsnedsættelser