Tusarniutinut akissutit

Tiliumiit tusarniutigineqartunut akissutit tamaasa qallunaatut allattarpagut. Akissutigisimasatta arlaat kalaallisut pissarsiarinissaa kissaatigigukku info@tilioq.gl-imut noqqaassutigisinnaavat

2020

1.Naalakkersuisut Strategi for Sundhed 2020-2024

2.Tilioqs høringssvar til Naalakkersuisuts Strategi for Sundhed 2020-2024

1.Forslag til bekendtgørelse om ophold på elevhjem

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ”Forslag til bekendtgørelse om ophold på elevhjem”.

1.Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamen og censur ved videregående uddannelser

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Selvstyrets bekendtgørelse om eksamen og censur ved videregående uddannelser”

1.Høring om Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2020-2023

2. Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ’INNOVATION, POTENTIALE, KOMPETENCE – Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2020-2023’ 

1.Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik” 

1.Høring over forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2020 om støtte til personer med handicap.

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ”Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om støtte til personer med handicap"

1.Høring vedrørende forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension” 

1.Høring af forslag til bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Selvstyrets bekendtgørelse om nødundervisning, prøver og eksamener, optagelse m.m. på grund af covid-19” 

1.Qeqqata Kommunias høring om Handicappolitik for 2020-2030 

2.Tilioq – Handicaptalsmandsinstitutionen høringssvar til ”Handicappolitik 2020-2023” 

1.Forslag til Bekendtgørelse om etablering og indretning af daginstitutioner og om oprettelse af samarbejdsteams

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ”Selvstyrets bekendtgørelse om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams”

1.Tilioqs høringssvar til ’Naalakkersuisuts familiepolitik 2020-2030’ (Naalakkersuisuts høringsmaterialer om familiepolitik 2020-2030 er ikke tilgængelige.) 

1.Inuuneritta III

2.Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ’Inuuneritta III: Rammen om det gode børneliv’