Nytårstalen 2024

04-01-2024

Kære alle!

 

2023 har været endnu et år, der har kastet lys over en problematik, som vi ikke længere kan ignorere. Mennesker med handicap i Grønland oplever kontinuerlige svigt af deres rettigheder. Det er en virkelighed, der kræver vores opmærksomhed og handling. Fra sagsbehandlingsproblemer til mangel på tilgængelighed, manglende adgang til uddannelse, jobs og sundhed, diskrimination, mobning og overgreb - det er på tide, at vi sammen skaber forandring. 

 

Denne nytårstale er ikke blot en opsummering af udfordringer, men et kald til handling. Vi står ved en kritisk korsvej, hvor vi skal tage ansvar og samskabe løsninger med dem, der direkte påvirkes - mennesker med handicap og deres pårørende.

 

For det første kræver det, at vi i hele befolkningen ændrer vores mindset og ser mennesker med funktionsnedsættelser som aktive og ligeværdige deltagere i samfundet. Vi må skabe en kulturel forandring - og genfinde kollektive værdier. Min far viste mig for nylig et gammelt foto af en slægtning fra Arsuk - en mand med træben, som med hjælp fra fællesskabet kom i kajakken, herfra kunne han tage på jagt med de andre.

 

Tilioqs årlige analyser af borgerhenvendelser afslører alvorlige problemer inden for sagsbehandlingsprocesser, i uddannelsessystemet og i det psykiatriske system - blandt andet. Borgernes retssikkerhed er truet, og det kræver politisk handling. Vi har brug for en stærkere struktur, der løser små problemer, før de vokser sig store. Det er afgørende for både den enkelte og samfundet som helhed.

 

Det er uacceptabelt, at personer med handicap ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod vold og overgreb. At mennesker i deres bedste alder opbevares på plejehjem. At børn svigtes i systemet, mobbes og diskrimineres og allerede i folkeskolen opgives. At unge som det eneste tilbydes førtidspension.

Selvstændighed er kun bæredygtig, når den inkluderer alle. Vi skal alle tage ansvar for at skabe et samfund, der ikke efterlader nogen på bunden eller i frit fald. Det kræver politisk handling, tværfagligt samarbejde og investering i ressourcer, der sikrer, at personer med handicap ikke bliver overset. 

 

Men det kræver også handling fra dig og mig.

 

I 2024 sætter Tilioq fokus på nye aspekter og muligheder for at skabe denne forandring. En af dem er vores årlige konference, hvor temaet i år bliver universelt design. Begrebet "Universelt Design" sikrer, at produkter, miljøer, programmer og tjenester er tilgængelige og brugbare for alle, uanset evner eller begrænsninger. Det vil også styrke økonomien, da det også vil komme turist segmenter, ældre og ja, os alle til gode.

Hæve- sænkeborde og lydbøger er eksempler på universelt design. Universelt design er ikke kun en investering i mennesker med handicap, men en klog beslutning for samfundet som helhed. Når vi integrerer principperne om universelt design, skaber vi ikke kun et mere inkluderende miljø for personer med handicap, men vi skaber også et samfund, der er bedre for alle. Ældre, turister, mennesker med brækkede ben eller mennesker ramt af stress.

 

Det er dyrt for samfundet ikke at investere i løsninger. Når mennesker med handicap ikke har adgang til samme ressourcer og muligheder som resten af samfundet, går vi glip af værdifulde bidrag og talenter. Mennesker med handicap kan tilføre en mangfoldighed af perspektiver, færdigheder og innovationer, som beriger vores samfund på mange niveauer. Vi må og skal væk fra den marginalisering af mennesker med funktionsnedsættelser vi ser i dag. 

 

Vi kan ikke længere acceptere status quo. Lad os sammen skabe et Grønland, hvor ingen bliver ladt i stikken. Lad 2024 være året, hvor vores handlinger taler højere end vores ord.

 

Glædeligt nytår 2024!