Handicapsektorens udgivelser

Hjernebarnet

Det centrale handicapråd

Tryk på forsiden af

De Forenede Nationer Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Naalakkersuisut

Mini rapport

Specialklasseelever som går til
Folkeskolens afgangsprøve

 

Uddannelsesstyrelsen maj 2022

Redegørelse for Grønlands efterlevelse af FN's konvention om rettigheder for perosner med handicap

 

2022 

Grønlands Selvstyre 

Departement for Børn, Unge og Familier 

 

Døgninstitutionernes årsberetning 2020.

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet.

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap 2020.

Departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Statistisk opgørelse over personer med vidtgående handicap i Grønland 2017.

Tryk på forsidebilledet og læs indholdet.

Evaluering af opgaveoverdragelse på handicapområdet, BDO 2014

tryk på forsiden og læs evalueringen

Evaluering af handicapområdet efter udlægning til kommunerne pr. 1. januar 2011

Tryk på forsiden og læs evalueringen. 

Grønlands folkeskole Evaluering 2015

Naalakkersuisuts redegørelse om status på handicapområdet 2016

tryk på forsiden og se indhold

 

Redegørelse om FN’s handicapkonvention, oktober 2012

tryk på forsiden og læs redegørelsen

Tilsynsenhedens rapporter

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en uafhængig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:

Kommunernes forvaltning og administration af det sociale regelsæt (Overordnet tilsyn)

UPDATE OKTOBER 2022: Naalakkersuisut.gl er stadig igang med at opdatere deres hjemmeside, og linket kan ikke ordnes før de er ude med nyt.

Tilsyn med døgninstitutioner

Tilsynsenheden

Tilsynsenheden er en uafhængig afdeling i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, der fører tilsyn med:

 

UPDATE OKTOBER 2022: Naalakkersuisut.gl er stadig igang med at opdatere deres hjemmeside, og linket kan ikke ordnes før de er ude med nyt.

Grønlands råd for menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder

A/S INI Undersøgelser

 

Rapport om undersøgelse for handicaptilgængeligheden i offentlige bygninger

VIVE

http://www.vive.dk

Uddannelsesresultater og -mønstre
for børn og unge med funktionsnedsættelser

Oqaasileriffik